कर्नाटक मिल्क फेडरेशनाक डेरी फेडरेशनाचो पुरस्कार

केएमएफचो वेवस्थापकीय संचालक बी सी सतीश आनी पंगडा पुरस्कार स्विकारतना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः कर्नाटक मिल्क फेडरेशनाक (केएमएफ) कर्नाटक  सरकाराची क्षीरभाग्य ही शालेय भुरग्यांचें कुपोशण उणे करपी येवजण प्रभावीपणान चालीक लायिल्ले खातीर आंतरराष्ट्रीय डेरी फेडरेशनाचो प्रतिश्ठेचो  पुरस्कार फावो जाला. केएमएप नंदिनी ब्रँडची दूद उत्पादना तयार करता. गोंयांत तांचो व्हडा प्रमाणांत खप आसा. गोंयांत दर दिसा फेडरेशन 40 हजार लिटर दुदाची पुरवण करता.
नवी दिल्लींत चार दिसांच्या संवसारीक डेरी शिखर परिशदेंत फेडरेशनाचो वेवस्थापकीय संचालक बी सी सतीश हांच्या पंगडान हो पुरस्कार स्विकारलो. क्षीरभाग्य ही येवजण कर्नाटक सरकारान 9 वर्सां पयलीं चालीक लायिल्ली. सरकारी आनी अनुदानीत अश्या 55683 शाळांतल्या 64 लाख विद्यार्थ्यांक आनी 64,00 आंगवाडींतल्या 39.50 लाख विद्यार्थ्यांक सप्तकांतल्या पांच दिसांत नंदिनी दुदाची पुरवण जाता.
डेरी मळार केल्ल्या नाविन्यपूर्ण कार्यावळी खातीर पुरस्कार दिवपा खातीर आंतरराष्ट्रीय डेरी फेडरेशन दर वर्सा वेगवेगळ्या देशांतल्या डेरी मळावयल्या संस्था कडल्यान अर्ज मागयता. अंदू हो पुरस्कार केएमएफाक फावो जालो. 144 देशांतल्यो दुग्ध संस्था अंदू पुरस्काराचे सर्तींत आशिल्ल्यो. केएमएफाचे कामगिरी खातीर आमकां हो पुरस्कार फावो जालो अशें फेडरेशनाचो अध्यक्ष भालचंद्र जारकिहोळ्ळी हांणी सांगलें.