दायज

हरमल पंचायतीचो घटकराज्य दिसा निमतान नितळसाण उपक्रम

सावरकार हो स्वातंत्र्य चळवळीचो भगभगपी उजो

एकमेकांच्या  सहकार्यान गांवची उदरगत करुया   

भांगराळें गोंय संस्थेचे पुरस्कार शेनवारा भेटयतले

मेणकुर्‍यां विष्णू गवस हांच्या किर्तनाक बरो प्रतिसाद

राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक गोंय घटक राज्य दिसाचीं परबीं

फुडाराक निश्चीतूच बरे कलाकार तयार जातले

मुळावें शिक्षण मांयभाशेंतल्यान जावप गरजेचें 

वास्को जाल्ले रांगोळी कार्यशाळेक बरो प्रतिसाद

शिवाजीराजे माध्यमीक विद्यालयांत सोहन रावत पयलो

श्री ब्रह्मस्थळ देवस्थानाचे समितीच्या अध्यक्ष पदार विष्णू केरकार…

पेडणें म्हालांत कलाकारांक हक्काचें रवींद्र भवन उबारचें

सारेगामाची जैतिवंत आयतारा फोंड्यां

शिक्षणा वांगडाच संस्कारूय म्हत्वाचे

उत्कृश्ठ करियरा खातीर शिक्षणाचेर भर घालात

तंबाखू पर्यावरणा खातीर धोक्याचो

वेळगें-सुर्लाच्या तरणाट्यांनी गाजयली रंगमाची

आयच्या काळांत शिक्षणाक व्हड म्हत्व

देशाचे उदरगतींत दिसाळ्यांचो म्हत्वाचो वांटो 

कुर्डीच्या सोमेश्वराचो वर्सुकी उत्सव  उमेदीन

आरोंबा शिरगाळच्या मांगिरीश विद्यालयाक येस

सांगेंच्या युनियन हायस्कुलांत दादापीर जमादार पयलो

प्रा. चिन्मय घैसास हांकां विद्याभूषण पुरस्कार

शिक्षकांक आवयवरीं काळीज आसचें

ब्रह्मकुमारीच्या सुरज भाईची 21 तें 25 मेक गोंय…

काणकोणा नवोदय विद्यालयाचो धावेचो निकाल 100 टक्के

हिमोफिलीया दुयेतीं खातीर जाली भलायकी शिक्षण कार्यावळ

चिखले जाल्ल्या फुकट मेगा भलायकी तपासणी शिबिराक बरो…

देश म्हासत्ता करपाक तरणाट्यांचें योगदान म्हत्वाचें

हिरा पार्सेकार गांवकाराच्या कविता झेल्याचें प्रकाशन

गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ पुरस्कार डॉ नरेंद्र पाठक…

सैम आनी मनशाचे घट्ट संबंद आसात

माशेलांत ‘कलाविष्कार’ कार्यावळीक बरो प्रतिसाद

म्हादय जनजागृताये खातीर आयज ट्री वॉकचें आयोजन

सैमाकडेन आपलेपणाची भावना निर्माण करची

लव्ह जिहाद विशीं हिंदू जाग्रुत जातले हे भिरातेन…

कुराण आमकां समृध्द जीण जगपाक शिकयता

ब्रह्मकरमळी नितळसाण मोहीम आनी झाडां रोवपाचो उपक्रम येसस्वी

दुर्वांकुरचे नाट्य सर्तींत श्री राष्ट्रोळी कोरकणवाडो नाट्यसंस्था पयली

पगारा पुरतें काम केल्यार खर निर्णय घेवचे पडटले