पुरवणी

मांडवी चॅनल उपक्रमा वरवीं अभ्यासक्रम पुराय करपाची संद 

जुवारी न्हंयेचे देगे वयली संतोषी माता

बायलांचो उत्सव : नवरात्रां

1 ते 4 ऑक्टोबर मेरेन गोंय मनयतलें ‘100…

आयज शरद संपात (विषुव) दीस

कांय प्रमाणीत उतरां विशींचें विश्लेशण

मांडवी देगेवेल्यान मिरामार, कांपाल पाॅयंट ते मार्केट

उत्सव नवरात्रांचो

सारस्वत चेंबराची कक्षा रुंदावता 

२ ते ८ ऑक्टोबर : गोंय मनयता रानां-…

घुडूलो : बारशीं पुनवेची परंपरा

मनीसकुळयेच्या हिताचो विचार करपी स्वार सर

मानवतावादी व्यक्तीमत्व टी. विमला वी. पै

रामायण कोंकणीचे कुणबी बोलींत

नवनिर्मणेत मांडवी न्हंयेक धपको नाका

पावसाचें उदक सांठोवपी ‘जलनायक’ – विनय गांवस

दोन उतरां, मनांतलें पेनांतल्यान पुस्तका विशीं

जिणेंतलो वेगळो अणभव सांगपी – धनया देंवचारा

बोली भाशा लेगीत व्याकरणशुद्ध बरोवंक जाय

मानसीक समाधान दिवपी श्रावणी आयतार

मर्सिडीज गाडी, सायरसमिस्त्री आनी सुरक्षा !

कोंकणांतली चवथ

माडेंल

रघुवीर पै- एक फामाद नाणकशास्त्री

वजें : कुळाराच्या मोगाची भेट

अशीय श्री गणेश भक्ती!

भुरगेपणांतली चवथ​

फोग, वजें, रांदप, विसर्जन…. सांबाळून

देवदूत

नाडपणा काय फटिंगपणा

नाडपणा कांय फटिंगपणा

जैत ‘खगोलशास्त्र’ आनी ‘कोंकणी’ विचारांचें..!

स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव

भारत आत्मनिर्भर करपाक शिक्षकाची भुमिका

लॅण्ड आर्ट माध्यमांतल्यान स्वातंत्र्य सैनिकांक अभिवादन !

नेवऱ्यो, पाट, लाटफळीं आपयतात समेस्तांक….

समर्पीतपणान एकवटान काम करपाचो सोपूत घेवया

अमेय उच्च मुळाव्या विद्यालयाची तिरंगो प्रभात फेरी

कला अकादमी आयोजीत भजनी सर्त 13 ऑगस्टाक सुरू

येश सोंपेपणी मेळना, ते  खातीर कश्ट करचे पडटात-…