व्हायरल

स्वच्छ भारत, नितळ गोंय

प्लास्टिक खातना हती

घरच्या कामांत मजत जाय?

आगळी सायकल

उडटी दुचाकी

भिवपाची गरज ना

अदृश्य जावपी भुतां?

मिस्टर ड्रोन कुरियर

हुंदीर गेलो पळून….

शर्यत गड्डयांची

… कीर रडटा

सीटबॅल्ट कित्याक घालपाक जाय?

फुडार बदलता

मनशा कडेन कित्याक खेळटा?

भारतीय म्हशिंगाचेर अमेरिकेंत संशोधन

यत्न केल्यार जैत मेळटा

उदकाची नासाडी ?

डाॅबरमॅन स्टायल….

…. मागीर आमी कित्याक ना?

उमेदीक पिराय लागना

ताजें नवें तंत्रज्ञान

अन्नाचो फुडार

गाडी फुडाराची

केन्नाय घडटा अशें….

काजुल्यांची पिकपीक

नांचुया सुण्या वांगडा

एकला चलो रे….

यत्न केल्यार शक्य जाता….

गरोवणी?

हांव कशें दिसतां?

म्हाका धरूनच दाखय

अलविदा…. अलविदा

जाळमुखाचो उद्रेक

पृथ्वी गोल आसा….

दे धक्का

सात भयणी मेघालयांतल्यो

स्मरणशक्तीची तोखणाय

एक शून्य शून्य….

उमेदीचे खीण

सुखी, समाधानी मनीस