व्हायरल

‘नाटू नाटू’ क गोल्डन ग्लोब पुरस्कार

उंच पुतळे संवसारांतले

बेधुंद रंग

भगतवाड्यार जालें भलायकी शिबीर

बोमाडो जालो झेल

श्रद्धा उपरांत आफताब दोतोर चलयेच्या संपर्कांत आशिल्लो

पृथ्वी चकचकता

अद्भूत

हवेंत टक्कर

ड्रायव्हींग टेस्ट

निसणीची गरज ना

म्हाका सायबा वाट दिसोता….

शेणिल्ली मेळ्ळी

आतां दोतोर वतलो पोटांत….

भुरग्यांक उबारून व्हरतात ह्या वावड्यांचेर विस्वास दवरचो न्हय

पर्यटनाक वतले ?

जल्मा सावन जिमनेस्ट

स्वच्छ भारत, नितळ गोंय

प्लास्टिक खातना हती

घरच्या कामांत मजत जाय?

आगळी सायकल

उडटी दुचाकी

भिवपाची गरज ना

अदृश्य जावपी भुतां?

मिस्टर ड्रोन कुरियर

हुंदीर गेलो पळून….

शर्यत गड्डयांची

… कीर रडटा

सीटबॅल्ट कित्याक घालपाक जाय?

फुडार बदलता

मनशा कडेन कित्याक खेळटा?

भारतीय म्हशिंगाचेर अमेरिकेंत संशोधन

यत्न केल्यार जैत मेळटा

उदकाची नासाडी ?

डाॅबरमॅन स्टायल….

…. मागीर आमी कित्याक ना?

उमेदीक पिराय लागना

ताजें नवें तंत्रज्ञान

अन्नाचो फुडार

गाडी फुडाराची