व्हायरल

जितीं जिवीं पानां?

काय बरेलो कोंबलो मुजो….

पितळेची मूर्ती गळ्यांत आडकल्ल्याक जीवदान

फुटबाॅलाचो शौकीन ?

फुलपाखो…..

चलती का नाम गाडी

तूं फक्त उखल म्हण….

ड्रोन गाडी… ड्रोन गाडी

पाताळांत वचपाचो रस्तो?

पळयतां तें अजापूच

हो खेळ सावळेचो

बेब्याचें सिग्नल

करचें तशें भरचें

बाबा बुलडोझर

इतिहासाची भोंवडी

नायस…..

सब का साथ, सब का विकास

देव दिता आनी ……

निश्पाप, बाबडो

फाटलाव

आळश्यांचो पाय

खारो बांगडो ?

व्यायाम प्रशिक्षक

हवा के साथ साथ….

नाचता नाचता….

फुटून फुटना…..

उदर भरण नोहे, जाणिजे यज्ञकर्म……

भिरांकुळ

गोल गोल राणी……

घरचीं खबर घेतात तेन्ना…..

घरवापसी

सलाम हे चलयेक

ज्युस्ताक ज्युस्त

शेणिल्लो भुरगो पालकाचे सुवादीन

सैमिक कारंजें

देव तारी ताका कोण मारी

आत्मनिर्भर गाडी

रेलगाडी, रेलगाडी…..

आतां मात्शें ओगी रावता?

सुनामी, पूण मळबांतली