व्हायरल

इलेक्ट्रोरल बाँड येवजण रद्द

मनभूल – ज़िंदगी एक सफ़र…

…. आनी माची कोसळ्ळी!

… आनी ताणें न्यायाधीशाचेर हल्लो केलो

खूब वर्सां पयलीं गाजिल्लें दिलेर मेहंदीचेंय मोये मोये…

जमाल कुडू…..

द. आफ्रिकन गायिका झहारा अंतरली

पर्यावरणवादी ग्रेटाच्या हातांतलो मायक ओडून घेतलो आनी….

साईराजाचो व्हायरल ‘गणपती…’

म्हान आमचो देश

पयशे मोडल्यात, सारकें वाजयात…

उंच पुतळे संवसारांतले

बेधुंद रंग

बोमाडो जालो झेल

पृथ्वी चकचकता

अद्भूत

हवेंत टक्कर

ड्रायव्हींग टेस्ट

निसणीची गरज ना

म्हाका सायबा वाट दिसोता….

शेणिल्ली मेळ्ळी

आतां दोतोर वतलो पोटांत….

भुरग्यांक उबारून व्हरतात ह्या वावड्यांचेर विस्वास दवरचो न्हय

पर्यटनाक वतले ?

जल्मा सावन जिमनेस्ट

स्वच्छ भारत, नितळ गोंय

प्लास्टिक खातना हती

घरच्या कामांत मजत जाय?

आगळी सायकल

उडटी दुचाकी

भिवपाची गरज ना

अदृश्य जावपी भुतां?

मिस्टर ड्रोन कुरियर

हुंदीर गेलो पळून….

शर्यत गड्डयांची

… कीर रडटा

सीटबॅल्ट कित्याक घालपाक जाय?

फुडार बदलता

मनशा कडेन कित्याक खेळटा?

भारतीय म्हशिंगाचेर अमेरिकेंत संशोधन