आयतार

फुलू खुस्तार खोजनें

बिरबल हो ‘हजर जबाबी ‘

वेगळेंपण

हॉटेलां परस पर्यटकांक आवडटात व्हिला

‘वानरमारे समाजाक शिक्षणाचो उजवाड मेळचो’

इलॅक्शनांतल्यो मजेशीर घडणुको

अहंकाराचो विकार

कश्टा सांगाताक नेटान वावरात

मस्तो हत्ती

आधुनीक भाट

अस्तुरेची अस्तुरगाथा

त्रिमुन्डा

एक भोवंडी मेटावर्साच्या जगांत

‘पयलीं सोदतात इंद्रा – चंद्राक, मागीर व्हरून दितात…

काणी आंब्यांची

संवसारीक भिरांत

शिकिल्ले तरणाटे घुंवळे वखदां वेवसायांत, हुस्क्याची गजाल

पालकांनी भुरग्यांच्या काळजांत कोंकणी रुजोवची : अँथनी मिनेझिस

दुडु आसल्यार केळीं सवाय

वायटाचेर बडी मारपाचें काम तियात्र करता: तोमाझिन

वास्तुकला : एक फायद्याचें करियर

गणिताच्या तासांचीं कोडीं

 ‘सीता, तारा, अहिल्या, द्रौपदी, मंदोदरी, तितूंत म्हागेलें कामणें!’

कर्फ्यू

रक्तदाना वरवीं समाजाक आमी पावतात, ही खोस व्हडली:…

रामा! तुका सगळे सारके रे!

गोंय ‘गुन्यांव मुक्त’ जावंचें

चल या, जागोर पळोवया

‘मनशाच्या सोदांत’ वचपी कवितांचो नियाळ

‘पाळी’ आनी ‘गुरवारपणाचे’ धडे डॉ. गूगल अचूक दिवंक…

भुरगीं म्हणल्यार देवाचें रूप

थँक्यू काका

खोशयेन सुटी घालयात

रुपा, उमा, गिरीजा, वालंका

आंतोनेत मेंडीस: पर्जळीत नखेत्र ना जालें

लोकसभा, विधानसभा आनी गुन्यांवकारी…

पुरूमेंत

वसंत ऋतू

अणभवात्मक शिक्षण – एनईपींतली मांडावळ आनी आमच्या शाळांतले…

उज्या पसून सुरक्षीतताय निश्चीत करात, राष्ट्रबांदणेक योगदान दियात