आयतार

चार आश्रम

रॉट

घुड

गोंयचीं लोकगितां : बदल आनी संवर्धन

गोंयचीं लोकगितां : शिक्षणांत शुकशुकाट, संवर्धनाक कळाव

उत्सवी हौशी कोंकणी नाट्य सर्तीची हॅट्टीक

यो रे काऊ यो

न्यूझिलंड

सुखद विराम

हायडी – भावनात्मक नदर दिवपी पुस्तक

वासंतींच्या संवसाराचो गळो अंदुपी ‘विखार विळखो’

लग्न… एक महाकार्य

नाल्ल – कोंकणी संस्कृतायेचो म्हत्वाचो घटक

गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो भांगराळ्यो यादी

मीरग

गुगल अणकार सेवा आनी कोंकणी

आमचेय चुलीर कितें शिजता तें पळोवया

गुन्यांवकारांक जात, धर्म, गांव लागता ?

सावळी

जिणेंतलें व्हडपण

सांगेंच्या मिलाग्र सायबिणीचें फेस्त

सोवळां – ओवळां

पुर्तुगेज भास शिक्षण : उत्तम आंतरराष्ट्रीय करियराची माची

नवें शिक्षणीक वर्स… नवीं आव्हानां…

महामारीच्या विळख्यांतल्यान फुडाराचे पिळगेक भायर काडया

वेळीप समाजांतलो ‘खळ’

विद्यार्थी – शिक्षकां मदलें म्हत्वाचें नातें !

आदलीं कारवारी लग्नां

नवी उच्च शिक्षण निती गोंयांक भांगराळी

समाज आपल्या गरजां प्रमाण बायलेक वागयता

परिस्थिती बदलता ही सकारात्मकतेची गजाल

दक्षीण पश्चीम पॅसिफीक

कळटा पूण वळना

ग्रिम्स फॅरी टेल्स – लोकवेद आदारीत काणयो

सम्राट अशोक – अखंड भारताचो शिल्पी

गोंयकारांच्या घोस्ताचीं घोटां

पंचायत वेंचणुकेची स्वायत्ता खंय शेणल्या ?

पंचायत वेंचणूक केन्ना जातली ?

संग्रहालयां जिज्ञासेक चालना दिवपी संकुलां जावचीं

जिणेंतलें व्हडपण