आयतार

लोकसभेर उत्कृश्ठ जाय

जिवितांतली उर्जा

पांदऱ्यांतलें सुकणें गायता

बेकार तरणाट्यांचो विचार सरकार केन्ना करतलें ?

एआय आनी रोबोटिक्स भुरग्यांक बरो फुडार दिवंक शकता:…

शिकारी

स्त्रीशक्त एकठांय येता…..

पुस्तकांची आवड निर्माण करपाक खूब कितें करूं येता……

कोंकणी म्हणी आनी वाक्प्रचारांतलें ‘पोट’ -2

कृत्रिम बुद्धीमताय: कांय प्रणाली, कांय आव्हानां – २

हांव, तूं आनी तो

फुरशें बोल्सांत दवरून कितले दीस काडटले ?

दानत वृत्तींतल्यान ‘श्रमधाम’ बांदता मनीसपणाचीं घरां: तवडकार

दर दिसा

वागाचें खाड

जादवाची हारशी

प्रामाणिक सुणो

साव्याचे लाडू

राजभाशेचें पावल नोबेला वाटेन

… खरेंच आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां ?

चावडेवेलीं चकाटां

दुदाचे धारेची तरसाद : शिक्षणीक मळांवेली कृत्रिम बुद्दीमत्ता

गोंयच्या भाजपाक भ्रश्टाचाराचो विळखो

शेती मनांतल्यान केल्यार ताचो लाव जाताच : संजय…

रावण ः अहंकारान सोंपयिल्लो देवभक्त

प्रतापसिंह राणे :तडजोडींतल्यान गोंयाक स्थैर्या कडेन व्हरपी तेजस्वी…

स्क्रीनटायम कमी करप, गोडेंमूत, बीपीचेर नियंत्रणदवरप दोळ्यांक बरें:…

चूक घडची न्हय म्हूण…..

जाण्ट्यांचो भोवमान

नखेत्रांचो धुल्ल

नाट्य मळ गाजोवपी कलाकार

तिठ्यावेलीं चकाटां

गोंय भांगराळें करूंक ‘स्वयंपूर्ण गोंय’ परीस थारूंक शकता

देव, देवूळ, धर्माची राजनीती

कोंकणी संगीत गोंय आनी मंगळुराचें नातें तिगयता: शिल्पा

बंदिस्त कीर

शिकत रावात…..

घोशणा

खेळ रुपड्यांचो

जय सिया- राम