गोंयच्या टॅनीस बॉल पंगडांची घोशणा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आंध्र प्रदेशांतल्या अनंतपूरांत जावपी 29वे फॅडरेशन करंड टॅनीस बॉल क्रिकेट सर्ती खातीर गोंयच्या चल्यांचो आनी बायलांचो पंगड वेंचलो. सर्त 11 ते 13 जून ह्या कालावधीत जातली. दादल्यांच्या पंगडांत विशाल फुटारेकार, तनय शेट, दत्तप्रसाद घाडी, निखील बांदेकार, आदित्य आपुले, शिवम अमरेकार, दीप पंडीत, नीरज सावंत, दीपक पालेकार, ओमकार शेटकार, साईराम तारियाल, अक्षय पेडणेंकार, अनील गोस्वामी, गौतम राऊळ हाचो जाल्यार बायलांच्या पंगडांत अनुष्का मणेरकार, पायल हडगळी, सनिका धुरी, आर्या आजगांवकार, संतोषी तुयेंकार, आरती कुडतरकार, शारदा अरावंदेकार, अंकिता जल्मी, उचिता जल्मी, साक्षी नायक, चंदा शर्मा, रोशनी पडवाल, तनुजा गांवकार, सिंथिया सावळ हिचो आस्पाव केला. दोनूय पंगड आयज आंध्रप्रदेशांत वचपाक भायर सरतले. हरेश पार्सेंकार दादल्यांच्या पंगडाचो जाल्यार वीरेंद्र माजीक बायलांच्या पंगडाचो प्रशिक्षक आसतलो. इचिता कळंगुटकार बायलांच्या पंगडाची वेवस्थापक आसा.