उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयाचे रक्तदान शिबीर जालें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयान आयज गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या रक्त पेडीच्या सहकार्यान 9 वें रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्लें. उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाचे संचालक नितीन व्ही. रायकर हांच्या हस्तुकीं रक्तदान शिबीराचें उक्तावण जालें. संचालनालयाचे विभागीय अधिकारी राजेंद्र ए. हळदणकर, अजीत कामत, डॉ. संजय कोरगांवकार आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. शिबीरांत संचालनालयाचे अधिकारी आनी कर्मच्यारी मेळून 41 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलें.