सहकार मळाच्यो समस्या सुटाव्यो करतलोः शिरोडकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
बोरयेः फोंडें- तिस्क हांगा मुखेल कार्यालय आशिल्ल्या दयानंद अर्बन सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष नितीन म्हाड्डोळकार आनी संचालक मंडळान सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांची तांच्या शिरोडें हांगच्या कार्यालयांत भेट घेवन मंत्री जाल्ले खातीर तांकां परबीं दिली.
सचीव दिनेस कोलवेकार, संचालक अशोक नायक, दिनेश नायक, सुदेश बोरकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. शिरोडकार हांचे कडेन तांणी सहकार मळाचेर चर्चा करून तांकां ह्या मळाक भेश्टावपी समस्यांची म्हायती दिली. सुभाष शिरोडकार हांणी दयानंद अर्बनाच्या वावराची तुस्त केली. सहकाऱ मळाक आयिल्ली मरगळ पयस करून आसात त्यो सगल्यो समस्या सुटाव्यो करपाचें आस्वासन तांणी दिलें. ह्या वेळार मुंबयचे भाजपाचे ज्येश्ठ वावुरपी भाई देसाय हाजीर आशिल्ले.