वास्को-वालंकिणी रेल्वे सुरू करची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमदार कृष्णा साळकारान रेल्वे अधिकाऱ्याक भेटयलें निवेदन

वास्को: वालंकिणी जात्रे निमतान वास्को स्टेशना सावन थेट रेल्वे सुरू करची, तेच प्रमाण भाविकांक प्रवासा वेळार उशीं आनी ब्लँकेट दिवचीं अशी मागणी वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी एका निवेदना वरवीं केल्या. ह्या प्रकरणांत वास्को रेल्वे स्टेशनाचे मुखेल्यान हें निवेदन वरिश्ठां कडेन धाडपाचें आस्वासन दिलां.

वालंकिणी जात्रे वेळार गोंयांतल्या भाविकांक वालंकिणी वचपाक सोंपे जावचें हे खातीर जात्रे वेळार खाशेली रेल्वे सुरू केल्ली. ताका लागून भाविकांची बरी सोय जाल्ली. पूण कोरोना म्हामारी काळांत ती रेल्वे बंद केल्ली. आतां फुडल्या म्हयन्या सावन नोवेना सुरू जावपाची आसात. तशेंच सप्टेंबरांत फेस्त आसा. ताका लागून गोंयच्या भाविकांची गैरसोय जावची न्हय हे खातीर खासा थेट रेल्वे सुरू करची अशी मागणी साळकार हांणी केल्या.

ह्या वेळार मुरगांवचे नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीश, आदले नगराध्यक्ष लविना डिसोझा, आदले नगराध्यक्ष फियोला रेगो, नगरसेवक गिरीश बोरकार, नगरसेवक दीपक नायक, नगरसेविका शमी साळकार, आदले नगरसेवक अर्नाल्ड रेगो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

27 ऑगस्ट, दोन सप्टेंबर, स सप्टेंबर ह्या दिसांनी खाशेली रेल्ले सोडची अशी मागणी केल्या.