ओबीसी आरक्षणाक लागून पंचायत वेंचणूक लांबणेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आरक्षण निश्चीत करतना ओबीसी आयोगाचो सल्लो गरजेचो


पणजी : हेर मागासवर्गियांचें (ओबीसी) आरक्षण निश्चीत करतना मागासवर्गीय आयोगाचो सल्लो घेवप बंधनकारक थारता. दरेकी पंचायतींत मागासवर्गीय मतदारांचो आंकडो पळोवन प्रभाग आरक्षीत करचे पडटले. हाका कळाव लागतलो. ताका लागून पंचायत वेंचणूक आनीक लांबणेर वचपाची शक्यताय आसा. पंचायत वेंचणूक 15 जून पयलीं जावप अशक्य आसा, अशी म्हायती गोपां कडल्यान मेळ्ळी.
हेर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण निश्चीत करतना आयोगाचो सल्लो घेवप गरजेचें, अशें सर्वोच्च न्यायालयान एका निवाड्यांत म्हणलां. हाका लागून आरक्षण निश्चीत करतना राज्य मागासवर्गीय आयोगाचो सल्लो घेवचो पडटलो. मागासवर्गीय आयोगाक विस्वासांत घेवन आरक्षण निश्चीत करचें पडटलें.
हे विशीं सोमारा सरकाराची भुमिका स्पश्ट जातली. हाका लागून आरक्षण निश्चीत जावपाक आनीक कळाव जातलो. प्रभाग फेरचणुकेची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जाले उपरांत वेंचणुकेची तारीख निश्चीत जातली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो अभ्यास करून आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय जातली. आरक्षणाक थोडो कळाव जातलो, अशें राज्य वेंचणूक आयुक्त रमणमुर्ती हांणी सांगलें.