गोंय सांस्कृतीक सामाजीक केंद्राची 6वी कोंकणी गायन सर्त 19 जूनाक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजीः गोंय सांस्कृतीक आनी सामाजीक केंद्रांची 6वी अखील गोंय सोलो कोंकणी गानय सर्त 19 जून 2022 दिसा सांजेच्या 6 वरांचेर पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा हॉलांत जातली. 12 तें 17 वर्सां पिरायेचो ज्युनियर, दादले आनी बायलो (18 तें 50 वर्सां) अश्या तीन गटांत जातली.
सर्तीची मुळावी फेरी 29 मेक सांजे 4.30 वरांचेर पणजेच्या क्लब वास्को द गामांत जातली. हे फेरयेंत सर्तकांक स्वताची वाद्यां वापरपाक मेळटलीं. ताकां जाय जाल्यार आयोजक गिटारांची वेवस्था करतले. प्रवेशिका आनी नेम आनी शर्थी मडगांव- सियान (फुर्तादो म्युझिक शॉप) वा आग्नेलो दे बोरी, पणजी- जॉर्ज बार आनी रेस्टारन्ट, पणजे चर्ची लागी आनी म्हापशें- पेद्रो व्हिन्सेंट वाझ वायन शॉप, म्हापशें मार्केट हांगा मेळटल्यो.
चडावत म्हायती खतीर मिलाग्रीस फर्नांडीस (9822137277) हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केलां. सर्तींत वांटो घेवपाची निमणी तारीख 20 मे 2022 ही आसा.