स्टार हेल्थ इन्शुरन्स आनी आयडीएफसी मदीं कबलात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः देशांतले आघाडेचे विमो कंपन्यांतली एक आशिल्ल्या स्टार हेल्थ अॅण्ड अलायड इन्शुरन्स कंपनीन तांचें भलायकी विम्या खातीर आयडीएफसी फर्स्ट बँके वांगडा कॉर्पोरेट एजन्सी कबलातीचेर सयो केल्यात. हे कबलाती खाला स्टार हेल्थ आनी आयडीएफसी बँकेचे आर्विल्ले डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी तांच्या वितरण नेटवर्काचो वापर करून गिरायकांक बरीं भलायकी विमो येवजण्यो दितले.
स्टार हेल्थाचे वेवस्थापकीय संचालक आनंद रॉय हांणी दरेका नागरिका खातीर भलायकी विम्याची गरज आसा. तो सगल्यांक मेळोवन दिवपा खातीर आमी एक पावल घातलां. उपचाराक येवपी खर्चा पसून लोकांक ह्या विम्याक लागून थाकाय मेळटली अशें सांगलें.
आमच्या गिरायकांक चड व्हॅट उत्पादना आनी सेवा दिवपा खातीर स्टार हेल्थाकडेन वेपारी संबंद जुळोवपाक आमकां खोस जाता. आमची बँक गिरायकाक प्राधान्य दिवपी आसा. म्हणून कमी मोलांत आनी व्हड मोल आशिल्ली उत्पादान तांकां दिवपाचो आमचो सदांच यत्न आसात असें आयडीएफसी बँकेचे मुखेली विकास शर्मा हांणी सांगलें.