रि. अॅडमिरल विक्रम मेनन गोंयचे नौदल ध्वजाधिकारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मुरगांवः रिअर अॅडमिरल विक्रम मेनन हांणी  गोंय नौदल विभागाचे ध्वजाधिकारी म्हणून शेनवारा पदभार स्विकारलो. रिअर अॅडमिरल फिलिपोस जी पायनुमुटील निवृत्त जाल्ल्यान हें पद रिकामें जाल्लें. गोंय विभागाचे ध्वजाधिकारी जावचे पयलीं तें नवी दिल्लींतल्या नौदल मुख्यालयांत साहाय्यक नौदल मुखेली (हावई) ह्या पदार आशिल्ले.
रिअर अॅडमिरल मेनन हे राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आनी नेव्हल बॉर कॉलेजांत आशिल्ले. 1 जानेवारी 1990 दिसा तांणी नौदलांत कमिशन घेतिल्लें. अण अणभवी झुजा विमानाचो पायलट म्हणून तांकां 2 हजारां परस चड वरांचो उड्डाणाचो अणभव आसा. फ्लाईंग इन्स्ट्रक्टर म्हणून तांणी सी हॅरियराचें उड्डाण केल्लें. आयएनएएस 300चे वरीश्ट पायलट म्हणून काम केलां. आयएनएएस 552चे कमांडींग केल्ले. भारतीय नौदलाच्या मुखेल हवाई स्टेशन आयएएस हंसाचें कमाडींग ऑफिसर आसतना तांका 2018 वर्सा विशीश्ट सेवा पदक दिल्लें. तांच्या कार्याकाळांत फास्ट अॅटेक क्राफ्ट आयएनएसच्या कमांडोचो तिलल्नचांग ऑफशोर पॅट्रोल व्हेसल्स आयएनएस शारदा आनी फ्लीट टॅकर आयएनएक शक्तीचो आसपाव आशिल्लो. तांणी गायडेड क्षेपणास्त्र रणविजयाचे कार्याकारी अधिकारी म्हणून काम केल्लें.
नौदल विभागांत पदभार स्विकारले उपरांत ध्वजाधिकारी रिअर अॅडमिरल विक्रम मेनन हांका नौदल सैनिकांनी मानवंदना दिली.