मांद्रें हायस्कूल राष्ट्रीय वुशू सर्तीक पात्र

जैतिवंत खेळगड्यां वांगडा मुख्याध्यापक विवेक बोडके आनी शिक्षण संस्थेचे चॅरमॅन अनंत पार्सेंकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राज्य पांवड्या वयले वुशू खेळां सर्तींत मांद्रें हायस्कुलान चले आनी चलयांनी दोळे दिपकावपी प्रदर्शन करून राष्ट्रीय सर्ती खातीर पात्रताय मेळयली. सर्तीचें आयोजन खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान केल्लें.

सर्तींत 14 वर्सां पिराये सकयल्या गटांत पुर्वा पटेकार, मुस्कान सैनी आनी दीक्षा सावळ हांणी भांगरा पदका जिखलीं. जाल्यार 14 वर्सां पिराये सकयल्या चल्यांच्या गटांत अथर्व रावान भांगरा पदक जाल्यार दत्तात्रेय सावंत आनी दशरथ सावंत हांणी कांश्या पदकां जिखलीं.

17 वर्सां पिराये सकयल्या चलयांच्या गटांत सानवी सावंतान भांगरा पदक, किर्ती दाभोलकारान रुप्या पदक आनी आश्री मांद्रेंकार, निहारिका गोसावी, साच गोवेंकार आनी भावी मांद्रेंकार हांणी कांश्या पदकां जिखलीं. 17 वर्सां पिराये सकयल्या चल्यांच्या गटांत दीपक लमाणीन भांगरा पदक जिखलें, जाल्यार अर्जुन सावंत आनी शशांक होत्तूर हांकां कांश्या पदकां फावो जालीं. सगल्या जैतिवंतांक शारिरीक शिक्षक सोमनाथ पार्सेंकाराचें मार्गदर्शन लाबिल्लें.

मुख्याध्यापक विवेक बोडके, मांद्रें शिक्षण संस्थेचे चॅरमॅन अनंत पार्सेंकार, सगल्या संस्था वांगड्यांनी आनी पालक शिक्षक संघाची अध्यक्ष नेत्रा मांद्रेंकार हांणी विद्यार्थ्यांक परबीं भेटयल्या.