भारता मुखार इंग्लंडाचें आव्हान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारत आनी येजमान ह्या पंगडां मदीं आयच्यान टॅस्टीक सुरवात जाता. दोनूय पंगडां मदली ही लडत पोरूं जावपाची आशिल्ली. पूण, त्या वेळार चार मॅची जाल्या उपरांत कोरोनाक लागून ही अखेरची लडत स्थगीत करची पडिल्ली. आतां 10 म्हयन्यांनी पांचवी टॅस्ट जाता.

भारताचें फुडारपण फास्ट बॉलर जसप्रती बुमरा करतलो. सदचो मुखेली रोहीत शर्मा कोरोनाक लागून पंगडांतल्यान भायर आसा.

10 म्हयन्यां उपरांत दोनूय पंगडां मदीं व्हड फरक जाणावता. इंग्लंडान आपल्या प्रदर्शनांत खूब सुदारणां केल्या, जाल्यार भारताची तयारी अर्दकुटी आसा. भारत पांच टॅस्टींचे माळेंत 2-1 असो मुखार आसा, पूण भारताच्या बायो बबलांत कोरोनान प्रवेश केल्ल्यान पांचवी टॅस्ट स्थगीत केल्ली. त्या वेळा वयलो भारताचो मुखेली विराट कोहलीन हें पद सोडलां. ताचे सुवातेर मुखेली केल्लो रोहीत शर्मा कोरोनाक लागून पंगडांतल्यान भायर आसा. उप मुखेली लोकेश राहुल ऑपरेशनाक लागून पंगडांतल्यान भायर आसा. हे फाटभुंयेर मुखेलपदाची जापसालदारकी फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराचेर आयली.

बुमरान फास्ट बॉलींग विभागाचें फुडारपण येसस्वी रितीन केलां. पूण, बेन स्टोक्साच्या पंगडा आड वेगळेंच आव्हान आसतलें.

इंग्लंड पंगडान न्युझिलॅण्डा आड हालींच सोंपिल्ले टॅस्ट माळेंत जबरदस्त प्रदर्शन केल्लें. ताणें न्युझिलॅण्डाक 3-0 अशा फरकान हारयिल्लो. नवो प्रशिक्षक ब्रॅण्डन मॅकुलमाच्या मार्गदर्शनाखाला इंग्लंड आक्रमक रितीन प्रदर्शन करपाक लागला. ताचे बॅट्समन प्रतिस्पर्धी पंगडाच्या बॉलरांची बॉलींग फोडून काडटा.

बर्मिंघमाची खेळपट्टी सपाट दिसता, ताका लागून इंग्लंडाच्या बॅट्समनांचेर अंकूश दवरप भारताच्या बॉलरांक कठीण वचुये.

मुखेलपद सोडल्या उपरांत जो रुट फॉर्मांत आयला. जॉनी बॅयरस्टो लेगीत जबरदस्त फॉर्मांत आसा. ताणें 120 परस अदीक सरासरीन 400 धांवड्यो केल्यात.

रोहीत शर्मा आनी लोकेश राहुल हांची गैरहाजेरी भारताच्या बॅट्समनांक चड मेहनत घेवची पडटली. मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविडाक विराट कोहली कडल्यान उत्कृश्ठ बॅटिंगेची आस्त आसा. फास्ट बॉलर जेम्स अॅण्डरसनाक तोंड दिवप शुभमन गिल आनी श्रेयस अय्यर हांकां सोंपें आसचें ना. हनुमा विहारी बरो बॅट्समन आसा, पूण ताका दुसरे वटेच्यान बऱ्या तेंक्याची गरज आसतली.

वर्ल्ड टॅस्ट चॅम्पियनशिपीचे फायनलींत सुवात मेळोवपाचे दिश्टीन ही मॅच भारता खातीर म्हत्वाची आसा. सध्या गुणतकट्यांत भारत तिसरे सुवातेर आसा. फायनलींत पावपाक भारताक पयल्या दोनांनी सुवात मेळोवपाक जाय.