धव्या आनी तपकिरी तांतयांतल्या बलकाचो रंग वेगळो कित्याक?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सध्या सोशल मिडियाचेर एक नवो पोस्ट चर्चेंत आसा. तातूंत दावो केल्ल्या प्रमाण धव्या आनी तपकिरी तांतयांच्या बलकाचो (बोळ) रंग वेगळो आसता. हाका लागून ह्या तांतयांच्या रंगांतच न्हय तर पुश्टीक तत्वांतूय फरक पडूं येता. हो फरक मतींत घेतल्यार जायत्या जाणांक आपूण खाता तें तांती बरें आसा काय ना हाचेर दुबाव येता. कांय नेटकर्‍यांनी ह्या व्हिडियो खाला कमेंट करून क्रियेटरान दिल्ली म्हायती चुकीची आसा अशें सांगलें. रंगांतलो फरक जात आनी आहारांतल्या फरकांक लागून जाता. दोनूय वटांनी वेगवेगळीं मतां दिल्ल्यान निमाणे तज्ञांचो सल्लो घेवपाचें थारायलें.
पुणेची वरिश्ठ आहारतज्ञ प्रियांका बांदल हिणें, चडशीं तांतयां धवीं वा तपकिरी रंगाचीं आसलीं तरी तीं क्रीम, गुलाबी, निळें आनी पांचव्या रंगांतूय येतात. कोंबडेच्या कानांच्या फडक्या वयल्यान तांतयाचो रंग वळखुपाक मदत जाता. सगळीं तांतयां सुरवेक धवीं आसतात कारण तांतयांचीं कल्लां कॅल्शियम कार्बोनेट पसून तयार जातात. तांतयां तयार जातकच कोंबडेच्या आनुवंशिकांतल्यान तांकां रंग मेळटा. ज्या कोंबयांचे कानाचे खंड हळदुवे फिकट रंगाचे आसतात, त्या कोंबयांकय धवीं पिसां आसतात त्योय धवीं तांतयां घालतात. गडद रंगाचीं पिसां आनी कान आसतात त्यो कोंबड्यो रंगीत तांतयां घालपाची चड शक्यताय आसता.
कोंबडेच्या आहाराचोय तांतयांतल्या बोळाच्या रंगार परिणाम जाता. डॉ बांदल म्हणटात, समजा, तणांत वाडिल्ली कोंबडी हळदुवो- केसरी रंग आशिल्लीं पानां खातात जाल्यार तातयांतली हळदुवी मुंडळी (बलक) केन्नाय केसरी रंगाची आसपाक शकता. जर ती कॉर्न वा धान्य आधारित आहार खाता जाल्यार ती फिकट हळदुव्या रंगाची जावपाची शक्यताय आसता. संशोधनात अशें दिसून आयलां, चड रंगीत आनी हलक्या रंगाच्या तांतयांत लेगीत समप्रमाणांतूच प्रथिनां आनी चरबी आसता अशें तिणें सांगलें.