कुर्टी हांगा लोककला कार्यशाळा

दिवली पेटोवन कार्यशाळेंचें उक्तावण करतना कांता गावडे आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः केळबाय- कुर्टी हांगच्या सरस्वती कला मंडळा वतीन आयोजीत केल्ले लोककला कार्यशाळेंचें उक्तावण लोक कलाकार कांता गावडे हांचे हस्तुकीं दिवली पेटोवन केलें. ह्या वेळार कला मंडळाचो आदलो अध्यक्ष आनंद केरकार, उल्हास केरकार, महेश सतरकार आनी हेर मानेस्त माचयेर आशिल्ले.
गोंयच्या पारंपरीक लोक संस्कृती आनी लोकवेदाची म्हायती नवे पिळगे मेरेन पावोवपाची गरज आसा. अशे तेरच्या कार्यशाळेंतल्यान आयोजन नवे कलाकार घडोवपाक शकतात. नव्या कलाकारांक फावों तें मार्गदर्शन करून लोक कला तिगोवन दवोरपाचें म्हत्वाचो वावर सरस्वती कला मंडळ करता अशें कांता गावडे  हांणे ह्या वेळार केल्ल्या भाशणात सागलें.
15 जानेवारी मेरेन ही कार्यशाळा चलतली. सरस्वती कला मंडळाचो युवा सृजन पुरस्कार जैतिवंत आनी युवा प्रतिभा पुरस्कार फावो जाल्ले कलाकार आनी हेर कलाकार कार्यशाळेंत  वांटो घेतिल्ल्यांक दिवली नाच, गोफ, मुसळ, वीरभद्र, देखण, घोडे मोडणी आनी हेर लोक नाच शिकयतले. उक्तावण कार्यावळीचें सूत्रसंचालन धाकू कुर्टीकार हाणे केलें. अध्यक्ष नरसिंह कुर्टीकारान प्रास्तावीक करून सोयऱ्यांक येवकार दिलो.