कारवायेचे भिरांतीन दक्षीण गोंयातले जुगार अड्डे केले बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: मडगांवां दोन दिसां फाटीं एका मिनी कसिनोचेर मडगांव पुलिसांनी धाड घालून 9 जणांक अटक केल्ली. ही कारवाय वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशा वयल्यान केल्ली. पुलिसांनी धाड सत्र सुरू केल्ल्यान दक्षीण गोंयांत कांय जुगार अड्डे चलोवप्यांनी थोड्या दिसां खातीर बंद दवरपाचें थारायलां.

कोंकण रेल्वे उड्डाण पुला सकयल एका एसी दुकानांत आशिल्ल्या कसिनोचेर कारवाय करून 9 जणांक अटक करून 2 लाख 30 हजार रुपयांचो म्हालवज जप्त केल्लो. देखून मडगांव, केपें, सांवड्डें, कुडचडें आनी फोंडें वाठारांत जुगार अड्डे चलोवप्यांनी गोची जाल्या. भिरांतीन कांय दीस आपलो वेवसाय बंद दवरल्यात अशी म्हायती गोपां कडल्यान मेळ्ळ्या.

वरिश्ठ पुलिस अधिकाऱ्यांच्या आदेशा वयल्यान ही कारवाय केल्या. अशीच कारवाय हेर जुगार अड्ड्यांचेर जातली अशी म्हायती भायर सरिल्ल्यान जुगार अड्डे चलोवप्यांनी आपलो वेवसाय बंद दवरला. मडगांवां खारेबांद वाठार जुगार अड्ड्या खातीर फामाद आसा. हांगा मिनी कसिनो, सिंडिकेट रमी, तीन पत्ती, बेकायदो लाॅटरी अशे सुमार 15 ते 20 जुगार अड्डे आसात. कितलेशेच लोक गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांतल्यान जुगार खेळपाक येताले. कारवायेक लागून कांय जणांनी आपले जुगार अड्डे बंद दवरपाचो निर्णय घेतला.