आयएएस, अायपीएस अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयएएस वंदना राव, हेमंत कुमार हांचो आस्पाव


पणजी : आयएएस अधिकारी वंदना राव हिचे सयत संजय गिहार, तारिक थॉमस, चोखाराम गर्ग, हेमंत कुमार, विवेक एचपी हांची गोंयांतल्यान बदली जाल्या. तशेंच संदीप जॅकीस हांचे सयत हेर अधिकाऱ्यांच्यो गोंयांत बदल्यो जाल्यात. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्यो लेगीत बदल्यो जाल्यात.
तशेंच बॉस्को जॉर्ज आनी ओमवीर सिंग हांची गोंयांत बदली जाल्यार, जाल्यार आयपीएस परमादित्या हांची
गोंयांतल्यान भायर बदली जाल्या. आयपीएस अधिकारी परमादित्य हांची गोंयांतल्यान बदली जाल्या. आयपीएस बॉस्को जॉर्ज आनी ओमवीर सिंग हांची गोंयांत बदली जाल्या.
केंद्रीय घर मंत्रालयान अॅग्मूट केडराच्या आएएएस आनी आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचो आदेश जारी केला. राज्यांतल्या बऱ्याच अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्यात.
गोंयांतल्यान भायर बदली जाल्ले आयएएस अधिकारी
संजय गिहार, तारिक थाॅमस, चोखाराम गर्ग, हेमंत कुमार, विवेक एचपी आनी वंदना राव
गोंयांत बदली जाल्ले आयएएस अधिकारी
सुभाष चंद्रा, संजीव अाहुजा, संदीप जॅकीस आनी व्ही. केंडावेलू.

बदली जावन गोंयांत येवपी अधिकारी

व्ही. कंदावेलू – 1997 – अंदमान निकोबारांतल्यान गोंयांत
संजीव अाहुजा – 2008 – अंदमान निकोबारांतल्यान गोंयांत
संदीप जॅकीस – 2009 – अंदमान निकोबारांतल्यान गोंयांत
सुभाष चंद्र – 2009 – दिल्ली सावन गोंयांत
संजय गिहार – 2008 – गोंय सावन दिल्ली
तारिक थॉमस – 2011 – गोंय सावन दिल्ली
चोखाराम गर्ग – 2008 – गोंय सावन दिल्ली
विवेक एचपी – 2016 – गोंय सावन अरूणाचल प्रदेश
वंदना राव – 2015 – गोंय सावन दिल्ली
हेमंत कुमार – 2013 – गोंय सावन दिल्ली