अधिवेशन 25 दिसांचें आसचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पोगो विधेयकाचेर चर्चा जावची; आरजी पक्षाची मागणी

पणजी: येता तें अधिवेशन हें 25 दिसांचें आसचें. तशेंच ह्या अधिवेशनांत आरजी पक्षाच्या पोगो विधेयकाचेर चर्चा जावंक जाय अशी मागणी आरजी पक्षा वतीन केली. काल (मंगळारा) आरजी पक्षाचे मुखेली मनोज परब, आमदार विरेश बोरकार हांणी पणजेंत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयतना मागणी केली.

आरजी पक्ष हो गोंयकारांचे विशय घेवन वेंचणुकेंत देंविल्लो. तशेंच खूबशा वर्सां सावन पोगो विधेयकाचेर चर्चा सुरू आसा. ह्या पोगो विधेयका वयल्यान आमी वेंचणुकेंत देंविल्ले. अधिवेशनांत पोगो विधेयकाचेर चर्चा जावची हे खातेर हें विधेयक सभापती तशेंच राज्यपाल हांचे कडेन सुपूर्द केलां. जर पोगो विधेयकाचेर जाली ना जाल्यार आरजी पक्षारूच न्हय जाल्यार पुराय गोंयकारांचेर अन्याय जातलो. ताका लागून येता त्या अधिवेशनांत पोगो विधेयकाचेर चर्चा जावप गरजेची आसा अशें ह्या वेळार परब हांणी सांगलें.

सरकार प्रस्नांक सामकार वचपाक भियेता

सरकार विरोधकांच्या प्रस्नाक सामकार वचपाक भियेत आशिल्ल्यान येता तें अधिवेशन उणें करूंक पळयता. पूण आमकां आमचे प्रस्न मांडपाक हें अधिवेशन 25 दिसांचें जाल्लें जाय. फाटलीं दोन वर्सां कोरोना म्हामारीक लागून अधिवेशन पूर्णपणान जाल्लें ना. ताका लागून खूबशे विशय ह्या अधिवेशनांत चर्चेक येतले. सरकाराक हाका सामकार वच्चें पडटलें हे खातीर अधिवेशनाचे दीस उणें करूंक पळयता असो आरोप आरजीचे सांत आंद्रेंचे आमदार विरेश बोरकार हांणी केलो.

पंचायत वेंचणुके कडेन भाजपाचें लक्ष

आमच्या पक्षाचो एकूच आमदार आसलो तरी विधेयक अधिवेशनांत चर्चेंत येवप गरजेचें आसा. पूण हें सरकार अशे प्रस्न अधिवेशनांत येवचे न्हय हे खातीर अधिवेशनाचे दीस उणे करूंक पळयता. हो गोंयकारांचेर अन्याय जातलो. फाटलीं दोन वर्सां अधिवशेन वेवस्थीत जाल्लें ना. ताका लागून लोकांचे विशय ह्या अधिवेशनांत चर्चेंत येवप गरजेचें आसा. आमचे कडेन खूबशा लोकांनी समस्या मांडल्यात. तांणी मांडिल्ले विशय आरजी पक्ष अधिवेशनांत मांडटलो. ताका लागून हें अधिवेशन 25 दिसांचें आसूंक जाय अशें मनोज परब हांणी सांगलें.