शापोरा न्हंयेंत दोगांक बुडून मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशें : पीर्णां दोन दिसां पयलीं न्हंये देगेर गेल्लो कारू फ्रान्सीस (56, मूळ खानापूर) हाची कूड आयतारा न्हंयेंत मेळ्ळी. तो पिर्णां एके बेकरेंत कामाक आशिल्लो आनी कुटुंबा वांगडा रावतालो.
रेवोड्यां जुवें पुला पोंदां न्हंयेचे देगेर न्हिदिल्लो थाम बहादूर (62, कोलवाळ, मूळ नेपाळ) हो न्हिदेंत न्हंयेंत पडिल्ल्यान बुडलो. तो हांगाचे एक खाजगी सुरक्षा रक्षक कंपनींत कामाक आसलो.