वीज पुरवण सुरळीत जावपाक2 अतिरिक्त उपकेंद्रांची गरज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अनुदाना खातीर ढवळीकार हांची केंद्रीय वीज मंत्र्या कडेन मागणी


पणजी : उत्तर आनी दक्षीण गोंयांत दोन नवी 220 केव्ही हाय व्होल्टेची अतिरिक्त उपकेंद्रां तशेंच वीज वितरण क्षेत्रां खातीर केंद्रा कडल्यान अनुदान मेळचें, अशी मागणी वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी शुक्रारा केंद्रीय वीज मंत्री आर. के. सिंग हांचे कडेन केल्या. दोनूय मंत्र्यां मदीं दिल्लींत हे विशीं बसका जाली.
गोंयांतली वीज पुरवण सुरळीत करून थळाव्यांक थाकाय मेळोवन दिवपाक वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी केंद्रा कडल्यान मजत मेळोवपाचे नदरेन यत्न सुरू केल्यात. ताचोच भाग म्हूण तांणी शुक्रारा दिल्लींत केंद्रीय वीज मंत्री सिंग हांची भेट घेतली. तांकां गोंयांतली वीज वितवरणाची पुराय म्हायती दिली.
तशेंच पुराय गोंयाक फावोशी वीज दिवपाक उत्तर आनी दक्षीण ह्या दोनूय जिल्ह्यांनी 220 केव्ही हाय व्होल्टेजची दोन नवीं उपकेंद्रां दिवपा सयत वीज वितरण क्षेत्रां खातीर अनुदान दिवपाची मागणीय केल्या. मंत्री ढवळीकार हांचे मागणेक केंद्रीय मंत्र्या कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा. ताका लागून फुडल्या कांय म्हयन्यांत गोंयच्यो दोनूय मागण्यो केंद्रा कडल्यान पुराय जावपाची शक्यताय आसा.