वाळपय सप्तकी बाजारांत मिरसांग जाली ‘तिखट’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
वाळपय ः पावसाळी मोसमांत सामानाची पूर्वतयारी करपाचे नदरेन वाळपय सप्तकी बाजारांक लोकांची खूब गर्दी जाल्ली. सप्तकी बाजारांत मिरसांग खूब तिखट जाल्ल्याचें नदरेक आयलें. तशेंच कांदे, बटाट आनी हेर वस्तूंचेर दर म्हारग जाल्ल्यान सामान्य मनशांचो सामको कासावीस जाल्लो.
सत्तरी म्हालांतली मुखेल बाजारपेठ म्हणून वळखतल्या वाळपय शाराचो सप्तकी बाजार भरिल्लो. हो सप्तकी बाजार लोकांक म्हत्वाचो आसलो. ताका लागून लोकांनी ह्या बाजारांत विंगडविंगड तरांच्यो वस्तू घेवपा खातीर गर्दी केल्ली. भोव करून मिरसांग, कांदे, बटाट घेवपाक गिरायकांची गर्दी जाल्ली दिसताली. कर्नाटकांतल्या जांबोटी वाठारांतल्यान फामाद आशिल्ली मिरसांग खूब तिखट जाल्ल्याचें चित्र पळोवंक मेळ्ळें. त्याच प्रमाण गोंयच्या पेडणें वाठारांतल्या येवपी मिरसांग लेगीत सामान्य मनशाच्या बोल्साक परवडपा सारकी नासली. जांबोटी वाठारांतले मिरसांगेचो दर किलाक 300 रुपया जाल्यार पेडणें मिरसांगेचो दर किलाक 500 रुपया आसलो.
वाळपय ही सत्तरी म्हालांतली मुखेल बाजारपेठ. हांगा मंगळारा सप्तकी बाजार भरता. ताका लागून ग्रामीण वाठारांतले लोक व्हडा प्रमाणांत हांगा वेगवेगळ्यो वस्तू घेवंक येतात. वाळपय शाराच्या फातिमा काॅन्वेंट रोडाचेर विंगडविंगड तरेच्यो वस्तू विकूंक बसतात. मासोर्डे गांवा कडेन वचपी रस्त्यार वेगवेगळे कपडे विकूंक बसतात.
सप्तकी बाजारांत भोंवडी केली तेन्ना जांबोटी कर्नाटक वाठारांतली मिरसांग किला 300 रुपया आनी पेडणें वाठारांतली मिरसांग किलाक 500 रुपया ह्या प्रमाण विकताले म्हणपाचें दिसलें. कर्नाटक जांबोटी वाठारांतले मिरसांगेचो दर सध्या तरी नियंत्रणांत आसा. पावस सुरू जातकच हो दर वाडटलो. पोरूं हे मिरसांगेचो दर किलाक 900 रुपया आसलो.
वाळपयच्या सप्तकी बाजारांत बटाट आनी कांदेय म्हारग जाल्ल्याचें पळोवंक मेळ्ळें. कांदो किलाक 80 रुपया जाल्यार बटाट किलाक 50 रुपया विकताले. पावस सुरू जातकच हे दर वाडटले अशें गोपिकी नायक हिणें सांगलें.
पावस सुरू जातकच प्लास्टिक वापरतात. ताका लागून वाळपय शारांत प्लास्टिक घेवपा खातीर लोकांनी गर्दी केल्ली. अंदूं प्लास्टिक ताडपत्रीय वाडल्या. ताका लागून ह्या वेवसायाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय न्हयकारूंक नजं अशें प्लास्टिकाची विक्री करपी मोहम्मद खान हांणी सांगलें.
पावसांत नुस्तें मेळना. पावसाळ्यांतले चार म्हयने सुकें नुस्तें खावन काडचे पडटात. सुकें नुस्तें घेवपा खातीर लोकांनी गर्दी केल्ली. हें नुस्तेंय खूब म्हारग जाल्ल्याचें दिसलें. दर वाडिल्ल्यान ताचो परिणाम वेवसायाचेर जाला अशें नुस्तें विकपी गोपाळ गांवस हांणी सांगलें.