मांद्र्यां दोन शॅकांक उजो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पेडणें ः आयज दनपरां मांद्रेंच्या जुनसवाड्या वयल्या शॅकांक अचकीत उजो लागलो आनी ह्या उज्यांत स ते सात लाख रुपयांचें लुकसाण जालें.
उजो लागिल्ल्याची खबर उजो पालोवपी दळाक मेळटकच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणुकेच्या थळार वचून उजो पालयलो. लक्ष्मीकांत आनी सद्गुरू नायक हांचे मालकीचीं हीं शॅकां मांद्रेंच्या जुनसवाड्यार आसात.
मातूय वेळ वगडायनासतना उजो पालोवपी दळाचे सहाय्यक अधिकारी प्रशांत धारगळकार हांचे सयत हेर जवानांनी थंय वचून उज्याचेर नियंत्रण मेळयलें. जे सुवातेर ही घडणूक घडली ते सुवातेर रस्तो अशीर आसा. उजो पालोवपी दळाची गाडी थंय पावना. तरीय उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी शर्थीचे यत्न करून उजो पालयलो. हे दुर्घटणेंत शॅकांच्या धनयांक बरेंच लुकसाण जालें. चार मोटे फ्रीज, आठ गॅस शेगड्यो, गॅस सिलिंडर, फर्निचर, रांदपाचें सामान, मेजां आनी कदेलां, आयदनां आनी हेर सामान ह्या उज्याचे भकीक पडलें.
उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो पालयिल्ल्यान तो हेर कडेन पातळ्ळो ना. उजो पालोवपी दळाचे सहाय्यक अधिकारी प्रशांत धारगळकार, ड्रायव्हर शैलेश हळदणकार, जवान यशवंत नायक, जवान अमित सावळ आनी जवान आशिर्वाद गाड हांणी उजो पालोवपाच्या वावरांत बरी कामगिरी केली.