जाण्टेले बायलेक देखभाल खर्च दिवपाचो देखभाल लवादाचो आदेश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः बायणा हांगचे श्रीमती इंदिरा हळर्णकार (85) हे जाण्टेले बायलेक म्हयन्याक 10 हजार देखभाल खर्च तशेंच तिगेलें घर सारकें करून दिवपाचो आदेश तिगेली सुनेक मुरगांव तालुको देखभाल लवादान दिला.
आपली सून उज्वला हळर्णकार आनी नातू अभिषेख आपल्याक पळयनात अशी कागाळ इंदिरा हिणे ज्येश्ठ नागरीक आनी पालक देखभाल कायद्या खाला देखभाल लवादा कडेन केल्ली. मुरगांव तालुको ज्येश्ठ नागरीक मंचाचो अध्यक्ष अनिल चोडणकार हाणे तिची बाजू मांडली. सुनेन  मायचे घऱ आपल्या नांवार करून घेतला. आपूण दुसरे कडेन रावता आनी मायच्या घरांतल्यो कुडी भाड्यान दिल्यात. स्वताच्या घरांत एके ल्हानशे कुडीत इंदिरा रावता. पावसाच्या दिसानी ही कूड गळटा. भाड्या पयशे सून मायक दिना आनी तिका पळयना ही गजाल चोडणकार हांणी लवादाचे नदरेक हाडून दिली.
लवाद अधिकारी आनी मुरगांवचो उपजिल्होधिकारी हांच्या सामकार सुनेन आपल्याचेर केल्ले आरोप मानून घेतले. ताका लवादान माय इंदिरा हिका म्हयन्यांत खर्चा खातीर 10 हजार रुपया आनी संडासा सयत घराची दुरुस्ती करपाचो आदेश दिला. आदेशाक पाळो दिलो ना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी सुनेक लवादान दिल्या.
———————————————–