घरच्या कामांत मजत जाय?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विज्ञान- तंत्रज्ञान कल्पने पलतडी उडकी मारल्या, हें मनांत नासलें तरी कबूल करचेंच पडटलें. आतां होच रोबो पळयात. तो कोयर एकठांय करता. बागेंतली भाजी- फळभाजी काडटा. लाॅना वयलें तण कापता. फरशी पुसता. रातची घराची राखण करता. बागेची देखभाल करता. एकदां चार्ज केलो काय ६ वरां चलता. इतलेंच न्हय, तर बॅटरी डावन जाली काय स्वताच रिचार्ज जाता. हाचे आदीं असलो रोबो आसलो, पूण हो ताचे परस चड हुशार आसा. हाचें मोल मात चड आसा.