कुपांनी सुर्याचो आपालिपा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काल दीसभर ढगाळ वातावरण आशिल्लें. मळबांत पावसाचीं कुपां दाटिल्लीं. कुपांनी सुर्याचो आपालिपा सुरू आशिल्लो. दीसभर वातावरणांत गरमी जाणवताली. दनपारच्या वेळार आमचे फोटोग्राफर नारायण पिसुर्लेंकार हांणी टिपिल्लो फोटो.