ऑनलायन शिक्षण पद्दतीचो विद्यार्थ्यांनी असोय घेतलो लाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अभ्यासा वांगडाच विद्यार्थ्यांनी हेर कला केल्यो आत्मसात
राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण अहवालांत निश्कर्श

भांगरभूंय I गणेश जावडेकार
पणजी : कोरोना म्हामारीक लागून फाटलीं दोन वर्सां शाळांचें वर्ग बंदूच आशिल्लें. वर्ग बंद आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक ऑनलायन पद्दतीन शिकोवपाचे यत्न जाले. अभ्यास करपा वांगडाच विद्यार्थ्यांक पेंटींग, गायन, योगा, खेळ आनी संगिताची वाद्यां शिकपाची संद मेळिल्ल्याचे सरासरी 56 टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगलें.
हाचो अर्थ भोवसंख्य विद्यार्थ्यांक कोरोना काळांतल्या सुटयेचो लाव जाला. राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण अहवाल 2021 हालीच जाहीर जाला. गोंयच्या स्थिती विशीं ह्या अहवालांत हो निश्कर्श उक्तायला. यत्ता तिसरी, पांचवी, आठवी तशेंच धावेच्या विद्यार्थ्यांच्या विशया प्रमाण कामगिरीचें सर्वेक्षण करून सरासरी कामगिरीची टक्केवारी अहवालांत आसा. ते भायर कोरोना काळांत विद्यार्थी तशेंच शिक्षकांची स्थिती कशी आशिल्ली? हाचे निश्कर्श अहवालांत मांडला.
यत्ता तिसरी, पांचवी, आठवी तशेंच धावेच्या विद्यार्थ्यां विशी तरेकवार निश्कर्श टक्केवारीच्या स्वरूपांत अहवालांत नमूद केल्यात. सरासरी 56 टक्के विद्यार्थ्यांनी कोरोना काळात पेंटींग, गायन, योगा, खेळ तशेंच संगीत ह्या कलांचें ज्ञान आत्मसात केलां. हरशीं सदाच वर्ग आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक अभ्यास करचो पडटा. अतिरिक्त वर्गांक हाजेरी लावची पडटा. परिक्षेचे चेपण आसता. कोरोना म्हामारी काळांत वर्ग बंद आशिल्लें. धावी, बारावेचे वर्ग वगळ्ळ्यार हेर वर्गांच्यो परिक्षा ऑनलायन जाल्यो. विद्यार्थ्यांचे शिक्षणीक लुकसाण जालें. पूण तेच प्रमाण विद्यार्थ्यांक हेर कला शिकपाची संद मेळ्ळी.
सरासरी 35 टक्के विद्यार्थ्यां कडेन स्मार्ट फोन वा हेर कसलोच डिजीटल डिवायस नाशिल्लो. 54 टक्के विद्यार्थ्यांक कोरोना म्हामारी वेळार भिरांत दिसताली. 85 टक्के विद्यार्थी कोरोना म्हामारीच्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिताले. 51 टक्के विद्यार्थी घरांत अभ्यास करपा खातीर खोशी आशिल्ले. शिक्षक तशेंच मुख्याध्यापकांची मतां आयकून ताचे निश्कर्श अहवालांत मांडल्यात.
दर एकल्या कडेन मोबायल आसता. विद्यार्थी बरोच तेंप मोबायल वा हेर डिजीटल उपकरणाचो वापर करतात. यत्ता आठवेंत शिकपी 74 टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरांत कसलीच डिजीटल उपकरणां नाशिल्लीं. तशेंच धावेच्या 15 टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरांत कसलीच डिजीटल उपकरणां नाशिल्लीं.