अमूल दूद 3 रुपयांनी वाडलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दरवाड गोवा डेरीच्या फायद्याची

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : अमूल दूद लिटरा फाटल्यान 3 रुपया वाडिल्ल्यान गोवा डेरीच्या दुदाची विक्री वाडपाची शक्यताय आसा. गोवा डेरी आनी अमूल हांचें दर आतां लागीं लागीं सारकेच जाल्यात. अमुलाचें दर वाडिल्ल्यान गोवा डेरीक कांय प्रमाणांत लाव जातलो, अशें गोवा डेरीचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें.
अमूलल, महानंदा, नंदिनी, वारणा, गोविंद अशें तिसा वयर ब्रँडांचें दूद गोंयांत येता. गोवा डेरी उपरांत अमूल दूदाची विक्री जाता. अमूल ब्रँड पुराय देशांत फामाद आसा. हाका लागून बरेच गोंयकार अमूल दुदाक पसंती दितात. इतलो तेंप गोवा डेरी परस अमुलाचो दर 1 ते 2 रुपयांनी उणे आशिल्लो. आतां दोगांयचें दर समान जाल्यात. गोवा डेरी तशेंच अमुलाच्या वेगळ्यावेगळ्या दर्जाचे दर वेगळे आसात. अमूल गोल्ड 63 रुपया लिटर आशिल्लें, आतां नव्या दरा प्रमाण 66 रूपयां जालां. अमूल ताजा 49 ते आतां 52 रुपया जाला. गोवा डेरीचे टोन्ड दूद 51 रुपया लिटर आसा. हो दर अमूल ताजा परस 1 रुपया उणो आसा. अमुल गोल्डाचो दर 66 रुपया जाला. गोवा डेरीच्या हाय फॅट दुदा परस हो फक्त 1 रुपयान उणो आसा.
फाटल्या म्हयन्यांत गोवा डेरीन दुदाच्या दरांत वाड केल्ली. आतां अमुलान दुदाच्या दरात वाड केल्या.
गोवा डेरीचें (अर्द लिटर) गायचें दूद 27 रुपया, टोन्ड दूद 25 रुपया, स्टॅडर्ड दूद 29 रुपया आसा. अर्द लिटर अमुल ताजा 26 रुपया जाल्यार अमुल गोल्ड आतां 33 रुपयां
जालां.