वीज समस्येचेर काडटले योग्य उपाय: सुदिन ढवळीकार

शापूर बांदोड्यां वीज ट्रान्सफॉर्मराचें लोकार्पण करतना वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार. कुशीक हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दरेक गांवांतल्यान एक पत्र वीज खात्याक धाडपाचें आवाहन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडें: गोंयच्या ग्रामीण वाठारांनी वीज समस्या गिरायकांक सतायता. दरेक वीज गिरायकाक बरी सेवा दिवपाचो यत्न सरकार करता. ग्रामीण वाठारांतल्यो समस्या सोडोवपा खातीर दरेक गावांतल्यान एक पत्र वीज खात्या कडेन धाडचें. गिरायकांचे समस्येचेर योग्य उपाय काडटले अशें वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.
शापूर बांदोड्यां बसयिल्ल्या 200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मराचें लोकार्पण वीज मंत्री सुदिन ढवळकार हांचे हस्तुकीं केलें. ह्या वेळार सरपंच राजेश नायक, जिल्हो पंचायत वांगडी गणपत नायक, वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते भारतन, येरादारी खात्याचे संचालक संदीप देसाय, कदंब म्हामंडळाचे वेवस्थापकी संचालक डेरीक नेटो आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
फोंडें हो तिसरो जिल्हो करपा खातीर कृशी मंत्री रवी नायक यत्न करतात. तिसरो जिल्हो जावप ही सामकी काळाची गरज आसा. तिसरो जिल्हो करपा खातीर लागपी कार्यालयां उबारपा खातीर कदंब बस स्टॅण्डा कुशीक आशिल्ले सरकारची 92 हजार चौखण मिटर सुवातेचो वापर करूं येता अशें मंत्री ढवळीकारान सांगलें.
सरपंच राजेश नायक हांणी शापूर वाठारांत वीज समस्या गंभीर जाल्ली. विजे संबंदी लोकां कडल्यान सेगीत कागाळी येत आशिल्ल्यो. नवो ट्रान्सफॉर्मर बसयिल्ल्यान येरादारी खात्याचे कचेरेंत, कदंब बस स्टॅण्ड तशेंच थळाव्यांक विजेची पुरवण सुरळीत जातली अशें तांणी सांगलेंे.
डेरीक नेटो हांणी कदंब बस स्टॅण्ड अदमाशेक एक कोटी रुपया खर्च करून दुरुस्ती करतले. दुरुस्तीच्या कामाची सुरवात रोखडीच जातली अशें तांणी म्हणलें.
जिल्हो पंचायत वांगडी गणपत नायक हांणी ह्या वेळार आपले विचार उक्तायले.
—————
बॉक्स
कदंब बस स्टॅण्ड सद्या घातक जाला. दुरुस्ती करपा बदला कदंब म्हामंडळा कडेन केंद्र सरकारच्या निधींतल्यान नवीन सुसज्ज बस स्टॅण्ड उबारपा खातीर यत्न करपाची गरज आसा. दुरुस्ती काम रोखडेंच सुरू जातलें. फुडल्या चार ते पांच म्हयन्यांत काम पुराय जातलें अशें वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.