लोकूच सरकाराक जाब विचारतले

कळंगूटे रस्त्या वयल्या दुभाजकाचेर झाडाचो रोपो लायतना विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो. कुशीक हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मायकल लोबोः भाजपा महिला मोर्चान म्हारगाये विशीं सरकाराक निवेदन दिवचें

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: आमदार जाले उपरांत रोखडीच सरकाराचेर टिका करप समा न्हय. नवें राज्य सरकार निकतेंच सत्तेर आयलां. ह्या सरकाराक काम करपाक उण्यांत उणो एक दोन म्हयन्यांचो वेळ दिवपाकूच जाय. ते उपरांत लोकूच रस्त्याचेर देंवून सरकाराक जाब विचारतले, अशें विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी सांगलें.

बिरेस्तारा कळंगूटे चर्च ते साळगांव मेरेनच्या रस्त्याचेर झाडाचो रोपो लायले उपरांत लोबो पत्रकारां कडेन उलयताले. ह्या वेळार सरपंच शॉन मार्टीन्स, पंच वांगडी आनी हेर नागरीक हाजीर आशिल्ले.

आमी लोकांच्या प्रस्नाचेर आवाज काडटात. आमी जापसालदारी सोडून पळून वचनात. येता त्या काळांत विधानसभा अधिवेशन आसा. त्या वेळार दरेकल्याक उलोवपाची संद मेळटली, अशें लोबो हांणी सांगलें.

आमचेर कसलेंच चेपण ना. जेन्ना गॅस सिलिंडराचो दर पयलेच खेपे 50 रुपयांनी वाडलो, त्या वेळार आपणे सगळ्यांत पयलीं आवाज काडिल्लो. आमी एका वेळार एकूच विशय हातांत घेतात. सध्या म्हारगाय दिसान दीस वाडत आसा. पॅट्रोल, डिझेला सयत गरजेच्या वस्तूंचें मोल तेंगशेर पावलां, अशें लोबो हांणी सांगलें.

म्हारगायेक खंयचोच पक्ष लागना. ताचो धग सर्वसामान्यांक बसता. म्हारगाये संबंदान भाजपा महिला मोर्चान आपल्या सरकाराक निवेदन दिवन लोकांचे स्थिती विशीं म्हायती दिवची. कारण, हेच लोक काँग्रेस सरकाराच्या काळांत म्हारगायेच्या नांवान शबय घालताले, अशें लोबो हांणी सांगलें.

सरकारान पयलीं बीपीएल रेशन कार्ड धारकांक मुफत तीन गॅस सिलिंडर दिवपाचें थारायलां. हे येवजणेची उपचारिकता पुराय करपाक वेळ लागतलो. ते परस सरकारान सरसकट सगळ्यांकूच मुफत गॅस सिलिंडर दिवचे. ते भायर मुख्यमंत्र्यांचे घरकान्नीन हे विशीं उलोवचे परस थेट मुख्यमंत्र्यानूच हाचेर उलोवप चड बरें जातलें, अशें लोबो हांणी सांगलें. पंचायत वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काय प्रभाग फेररचणुकेंत चुको आशिल्ल्यान कांय जाणांनी ताका हरकती घेतल्या. वेंचणूक आयोगान त्या चुकींची दुरुस्ती करची. गरज पडल्यार लोक न्यायालयांत दाद मागपाक शकतात. दुरुस्ती वेळा भितर केलीना जाल्यार थारावीक पंचायतींची वेंचणूक कांय काळा खातीर स्थगीत दवरपाची पाळी येतली, अशें लोबो हांणी सांगलें.

दर समाजाक वेंचणूक लडोवपाचो अधिकारः लोबो

गोंयांतल्या दरेका समाजाक गोंयांत वेंचणूक लडोवपाचो अधिकारी आसा. हेर गोंयकारांनी लेगीत वेंचणूक लडोवची, पूण कोणाचो स्विकार करचो आनी कोणाक मान्यताय दिवची, हाचो निर्णय मतदार घेतले, अशें मायकल लोबो हांणी स्पश्ट केलें.

सध्या सुडाचें राजकारण: मायकल लोबो

नगर नियोजन मंत्री सध्या वैयक्तीक पांवड्याचेर वचून विरोधकांक लक्ष्य करता. हो प्रकार राजकारणांत योग्य न्हय. आपूण राजकारण्या आदीं एक उद्देजक आसा. जे जमनी संबंदांत तो आपल्याचेर कथीत आरोप करता, ते तळयेंतली माती आमी काडून व्हरतले. सध्या सुडाचें राजकारण सुरू आसा. जेन्ना तुमी विरोधांत आसतात, तेन्ना आपसूक तुमी लक्ष्य जातात. कळंगूट, पर्रा सारक्या ओपीडी विशीं तांणी जाय तो निर्णय घेवचो. ते त्या खात्याचे मंत्री आसात, पूण ओडीपी ह्यो प्रक्रिये प्रमाण करतात. त्यो रद्द करीत रावल्यार ताका अर्थ उरचो ना, अशें मायकल लोबो हांणी सांगलें.