राष्ट्रकूल सर्तः बायलांच्या मल्ल पंगडाची निवड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतीय कुस्ती फॅडरेशनान राष्ट्रकूल खेळ 2022 खातीर भारतीय बायलांचो पंगड जाहीर केलो. भारतीय खेळां प्राधिकरणाच्या लखनौ केंद्रांत सोमारा जाल्ले निवड चांचणे उपरांत पंगडाची घोशणा जाली. बर्मिंघमांत जावपी हे सर्तींत निवडकर्त्यांनी तरणाटे आनी अणभव हांची भरसण दवरल्या.

पुजा गहलोत, अंशु मलिक ह्या मल्लांक 50 आनी 57 कील वजनाच्या वर्गांत ताणें संद दिल्या. जाल्यार 53, 62, 68 आनी 76 कील वजनांत विनेश, साक्षी मलिक, दिव्या काकरान, पुजा डांडा हांची निवड केल्या.

गोल्ड कोस्टांत 2018त जाल्ले राष्ट्रकूल खेळांत भारतीय मल्लांनी वट्ट 12 पदकां जिखलीं. तातूंत पांच भांगरा पदकांचो, तीन रुप्या पदकांचो आनी चार कांश्या पदकांचो आस्पाव आशिल्लो.

निवड समितीन फाटले राष्ट्रकूल खेळां सर्तींत रुपा पदक जिखपी बबिता फोगाट आनी किरण हांकां भायर बसयल्यात.

भारताचो बायलांचो पंगडः पुजा गहलोत (50 कील), विनेश फोगाट (53 कील), अंशु मलिक (57 कील), साक्षी मलिक (62 कील), दिव्या काकरान (68 कील) आनी पुजा डांडा (76 कील)