म्हादयचेर लघू धरणांचो प्रस्ताव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

‘पीपीपी’ तत्वाचेर 54 धरणां बांदपा खातीर यत्न

पणजी : म्हादय न्हंयेचेर 54 लघू धरणां उबारपा विशींची प्रक्रिया उदकास्रोत खात्यान सुरू केल्या. हे विशीं उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी हालींच खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतल्या. कांय धरणां सरकारा वरवीं जाल्यार कांय भौशीक खाजगी भागिदारी (पीपीपी) तत्वाचेर उबारपाचो प्रस्ताव खात्यान तयार केला. फुडल्या सप्तकांत ह्या प्रस्तावाक सरकारा कडल्यान मंजुरी मेळटली, अशी म्हायती सरकारी सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या.

म्हादय न्हंयेच्या उदकाचो योग्य पद्दतीन वापर जायना. न्हंयेचें उदक वापराविणें थेट अरबी दर्याक वचून मेळटा, असो दावो करून शेजारच्या कर्नाटकान म्हादयचें उदक घुंवडावपाचें कारस्थान सुरूच दवरलां. ताका लागून गोंय सरकारान 1999त म्हादयच्या उदकाचो चडांत चड वापर करपाक मास्टरप्लान तयार केल्लो. त्या प्लाना प्रमाण म्हादयेचेर 61 लघू धरणां बांदून घसघसो आशिल्ल्या सुवातेर वीज निर्मिती करपाचो विचार तेन्नाच्या सरकारान चलयिल्लो. पूण ह्या धरणां खातीर केंद्रीय रान, पर्यावरण आनी वातावरण बदल मंत्रालया कडल्यान गरजेचे परवाने मेळूंक नाशिल्ल्यान फाटल्या जायत्या वर्सां पसून ही धरणां कागदाचेरूच उरल्यांत. आतां मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हादयचेर वट्ट 54 लघू धरणां उबारपाक हालचाली सुरू केल्यात, अशें सुत्रांनी सांगलें.
मजगतीं, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया उपरांतूच कर्नाटक नेमांक पाळो दिना. ते खातीर गोंय सरकारान परतून न्यायालयांत धांव घेवन कर्नाटका आड अवमान याचिका दाखल केल्या. हाचेर न्यायालयांत सुनावण्यो सुरू आसात. दुसरे वटेन गोंयांत परतून भाजपाचें सरकार स्थापन जालां. केंद्रांत आनी कर्नाटकांत भाजप सरकार आशिल्ल्यान म्हादय वाद सामंजस्यान सुटावो जातलो असो विस्वास गोंयकारांक आसा. लोकांचो हो विस्वास खरो करून दाखोवपाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृह मंत्री अमीत शाह हांचे मजतीन म्हादय वाद चर्चेन सुटावो करपाचो आनी केंद्रीय रान, पर्यावरण आनी वातावरण बदल मंत्रालयाचे परवाने मेळोवन ह्या धरणांचें काम झुजा पांवड्यार हातांत घेवपाचे यत्न सुरू केल्यात. ते खातीर अंदूं उदकास्रोत खात्याच्या अर्थसंकल्पी तजविजेंत वाड केल्या, अशी म्हायती सुत्रांनी दिली.

फुडल्या सप्तकांत सविस्तर म्हायतीः उदकास्रोत मंत्री
उदकास्रोत खात्यान म्हादयचेर 54 लघू धरणां बांदपाची प्रक्रिया परतून सुरू केल्ले विशीं उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचे कडेन संपर्क केल्यार, तांणी हाचेर सध्या कितेंच उलोवपाक शकना. पूण कितलीं आनी कशी धरणां बांदतले हे विशींची म्हायती आनी फुडल्या सप्तकांत दितले, अशें म्हणून हाचेर अदीक उलोवप टाळ्ळे.

दोन वर्सां पयलीं बादपाची आशिल्लीं 10 धरणां
1999च्या मास्टर प्लाना प्रमाण 2020त राज्य सरकारान सत्तरींतल्या गोळावली, दोंगुरवाडो, झरमे, केरी आनी रिवे, धारबांदोडें म्हालांतल्या काजूमळ, सुकतळी आनी तातोडी तशेंच फोंडें म्हालांत निरंकाल आनी कोडार अशा 10 सुवातांचेर लघू धरणां उबारपाचें नियोजन केल्ले. ह्या प्रकल्पा खातीर सरकारान अर्थसंकल्पांत 50 कोटींची तजवीज करून ते विशींची प्रक्रियाय चालीक लायिल्ली. पूण ते उपरांत जगभरा सयत गोंयाचेरूय कोवीड म्हामारीचें संकश्ट आयिल्ल्यान ह्या धा लघू धरणांचो विशय फाटीं पडलो.