त्या यादींचो उजवाड, वस्तेक मना- काळजांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तरूण भारत दिसाळे 1984 वर्सा गोंयांत आयलें. संपादक किरण ठाकूर हांणी दोन- तीन वर्सांतूच गोंयांतल्या खांची कोनशांत म्हणल्यार गांवगिऱ्या वाठारांत आपलें दिसाळें पावयलें. ताचे खातीर तांणी खूब कश्ट घेतले. गोंयभर फिरतना राजकीय फुडारी, उद्येजक, साहित्यीक, वेपारी, शिक्षण मळार वावुरपी प्राध्यापक, शिक्षक, तशेंच सुटके झुजारी हांच्यो भेटी घेवन गोंयचे जनतेची नस (नाडी) तांणी वळखून घेतली. ह्या काळांत तांच्या वांगडा हांवेंय गोंय खूब लागींच्यान पळयलें.
सुरवेक दिवचल बातमीदार, मागीरचें वर्सभर उत्तर गोंय प्रतिनिधी अशी जापसालदारकी सांबाळ्ळ्या उपरांत पणजे कार्यालयांत कांय काळ प्रतिनिधी, मागीर मुखेल उपसंपादक आनी पणजी ब्युरो चिफ ह्या पदांचेर हांवें काम केलें. ह्या काळांत स्तंभलेखन, गोंयच्या घडामोडींचो वेध घेवपी अग्रलेख बरोवपाची संद म्हाका मेळ्ळी.
संपादक किरण ठाकूर हांचो सभाव म्हणल्यार तुस्त करपा सारको. मनशां कशीं जोडचीं हें तांचे कडल्यान शिकचें. ‘तरूण भारत’ दिसाळ्याची पॉलिसी थारावपाचें काम आमचेंच. बरोवपाक मुक्त स्वातंत्र्य. केन्नाच दबाव हाडूंक ना. “तुमीच संपादक आसा अशें समजा” अशे ते सांगताले. ताका लागून जापसालदारकी वाडटाली.
सुरवेक राजहंस प्रकाशनाच्या दुकानाचेर टेबल स्पेस घेवन स्व. जयप्रकाश नाईक हांणी ‘तरूण भारत’ दिसाळें गोंयभर कशें पावतलें हें वळखून वार्ताहराची नेमणूक करून जाळ विणलें. मागीर सुशीला बिल्डिंगेंत दुसऱ्या माळ्यार ‘तरूण भारत’चें ऑफिस सुरू जाले. दै. ‘तरूण भारत’ हो कॉलेज युवकांक आपलो दिसचो देखून ‘कॉलेज विश्व’, गोंयच्या साहित्यिकां खातीर ‘विविधा’ ह्या नांवाची पुरवणी सुरू केल्यो.
गोंय राज्यांतल्या तालुक्यांतली खासा सुवाती, लोकांच्यो उत्सव परंपरा, नामनेचे कलाकार आनी हेर गजालींची वळख करून दिवपा नदरेन ‘तालुका विशेशांक’ काडपाची येवजण हांवें सुचयली. ही येवजण चालीक लागली. बऱ्यांतलो बरो प्रतिसाद वाचकां कडल्यान मेळ्ळो. आनी फकत तीन-चार वर्सांत ‘तरूण भारत’ दिसाळ्यान गोंयच्या लोकांच्या काळजांत खासा सुवात मेळयली. ह्या दिसाळ्यान फाटीं वळून पळोवंकूच ना.
खूबश्यो गजाली यादी म्हणून काळजांत जपून दवरपा सारक्यो आसात. मडगांवां कार्निव्हाला निमतान व्हड दबाजो आसलो. त्या वेळार लुईझीन फालेरो मुखेलमंत्री. विश्वसुंदरी ऐश्वर्या राय मुखेल सोयरी. संपादक ठाकूर म्हणल्यार आमचे सगळ्यांचे ‘मामा’ आनी हांव ह्या दबाज्याक हाजीर आसलो. ऐश्वर्या राय सयत मडगांवच्या पंचतारांकीत हॉटेलांत खासा मेजवानी. त्या वेळार गोंयचे जनतेक तुमचो कितें संदेश आसा अशें विचारलें. तांणी बरयल्ल्या संदेशाची फोटो फॅक्स कॉपी बेळगांव ऑफिसांत धाडली. आमी मडगांवच्यान बातमी धाडली. दुसऱ्या दिसा पयले मध्यरातीक जाल्ले कार्यावळीची ऐश्वर्या रायच्या संदेशा सयत बातमी वाचपाक आमी जनतेक दिली.
बेळगांवां पेपर छापून गोंयांत फांतोडेचेर सगळ्या पेपर स्टॉलांचेर पावपा सारकी यंत्रणा राबयली. आनी हेर दोन दिसाळ्यांचे स्पर्धेंत ‘तरूण भारत’ मुखार पावलो. हाचें मुखेल कारण म्हणल्यार मालक-संपादक किरण ठाकूर हांची दूर नदर, मनशां जोडपाचो तांचो सभाव आनी आपल्या कर्मचारी, पत्रकारा वांगडा आपलेपणां दवरून तांच्यांत मिसळपाची कला!
एकदां तांच्या वांगडा भेट जावन संबंद आयलो की तो मनीस केन्नाच पयस जावपाचो ना. गोंयचे जनतेच्या समाजीक, अर्थीक, राजकीय, सांस्कृतीक जिवनाचें प्रतिबिंब दिसाळ्यांत कशें पडटलें हे नदरेन खासा यत्न तांणी केले. देखून आयज दिसाळ्याची घोडदौड मुखार नेटान चालूच आसा.
स्व. जयप्रकाश नाईक, गोवा आवृत्तीचे आतांचे संपादक सागर जावडेकार आनी हांव ह्या त्रिमुर्तीन सुरवेक ह्या दिसाळ्या खातीर खूब कश्ट घेवन दीस-रात काम केलां. अर्थात आमच्या ‘मामा’न सदांच ताचो उगडास दवरून आमकां पोंचपावती दिल्या.
ह्या दिसाळ्यांत काम करतना पांच वर्सां दर सप्तकाक हांवें ‘राजकारण’ हो कॉलम बरयलो. तशेंच ‘प्रासंगिक’ हे गोंयच्या घडामोडींचो वेध घेवपी दिसपट्टें सदर, वृत्तवेध, लक्षवेध अशा स्वरुपांत खूब लेखन केलें. ‘तरूण भारत’चे संपादक ठाकूर हांणी म्हाका पत्रकार म्हणून घडयलो. गोंय आनी महाराष्ट्रांत ज्या शारांनी दिसाळ्याचो आवृत्ती आसात त्या वाठारा मेरेन म्हजें नांव पावयलें.
म्हापशेंचे नारायण राठवण, फोंडेंचे गोकुळदास मुळवी, सावर्डेंचे सुहास सावर्डेकार, मडगांवचे अरविंद टेंगसे हांणी आपल्या वाठारांत बेस बरें मन लावन काम केलें. यादी खूब आसात. तांची वळेरी खुबूच व्हडली जातली. तरी आसतना बेळगांव ऑफिसांतले वडील पत्रकार ग. गो. राजाध्यक्ष, जयवंत मंत्री, शिवराज पाटील, विजय पाटील, सुनील आपटे, कार्यकारी संपादक अशोक धोंड, कॅप्टन नितीन धोंड हांणी दिल्लो पालव, उर्बा हांचो उल्लेख जावंकूच जाय.
‘तरूण भारत’ दिसाळ्यांत आयज हांव ना. पूण संपादक ठाकूर (मामा) हांच्या वांगडचे संबंद पयल्या इतलेच घटमूट आसात. ‘संवाद’ पुरवणेंत भक्ती, संतवाणी हीं सदरां बरयलीं आनी आदल्यो सगळ्यो यादी जाग्यो जाल्यो. त्या यादींच्या किरणांचो (खिणां) उजवाड म्हज्या मनाकाळजांत सदांच वस्तेक आसतलो.

रमेश सावयकार
9637748974