केप्यां सगल्यांत चड 72.16 इंच पावस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राज्यांत आतां मेरेन 50.79 इंच पावसाची नोंद


पणजी : अंदूं 1 जून ते 6 जुलय ह्या मॉन्सून हंगामांत आतां मेरेन केप्यां सगल्यांत चड 72.16 इंच पावस पडला. केपें सयत सांगें, पेडणें, मुरगांव, वाळपय आनी काणकोण ह्या केंद्रांनी पावसान इंचाचो अर्दशेंकडो पुराय केला. सेगीत दोन दीस पुराय राज्यांत घोग्यांनी पावस पडले उपरांत बुधवारा पावसान विसव घेतलो. पूण हवामान विभागान फुडलें तीन दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केला.
1 जून ते 6 जुलय ह्या काळांत राज्यांत वट्ट 50.79 इंच पावसाची नोंद जाल्या. हो पावस फाटल्या वर्सा ह्याच काळांत पडिल्ल्या पावसा परस सरासरी 6 इंच चड आसा. फाटल्या वर्सा ह्या काळांत 44.35 इंच पावसाची नोंद जाल्ली.
दोन दीस पडिल्ल्या घोग्यांनी पावसान लोकजीण विस्कळीत जाली. न्हंया कुशीच्या गांवांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली. रस्त्यांचेर उदक सांचिल्ल्यान येरादारीची कोंयडी जाली. पावसाक लागून रस्त्यांचेर झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यो.
राज्य हवामान विभागान फुडले तीन दीस उटंगाराच्या पावसाचो अदमास उक्तावन ऑरेंज अॅलर्ट जारी केला.