इंग्लंडाक 7 विकेटींनी जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

 इंग्लंडान पांचवे टॅस्टींत भारताक सात विकेटींनी हारोवन पांच मॅचींचे माळेंत 2-2 अशी बरोबरी सादली. भारतान जैता खातीर दिल्ली 378 धांवड्यांची मोख इंग्लंडान फक्त तीन विकेटी वगडावन मेळयली.

हे हारीक लागून इंग्लंडांत टॅस्ट माळ जिखपाचें भारताचे सपन भंगलें. भारतान निमाणे खेपे 15 वर्सां पयलीं इंग्लंडांत टॅस्ट माळ जिखिल्ली.

इंग्लंडान हाचे पयलीं चवथ्या डावांत ऑस्ट्रेलिये आड 2019त 359 धांवड्यांचो येसस्वी रितीन फाटलाव केल्लो. हो विक्रम ताणें काल मोडलो. इंग्लंडा वतीन जो रुटान (142) शेंकडो मारलो. ताका साथ दिवपी जॉनी बॅयरस्टोन (114) लेगीत सेगीत दुसऱ्या डावांत शेंकडो मारून इंग्लंडाच्या जैतांत मोलादीक योगदान दिलें. दोगांयनी चवथे विकेटी खातीर नाबाद 269 धांवड्यांची भागिदारी केली.

रुटान टॅस्ट कारकिर्दींतलो 28वो शेंकडो पुर्ण केलो. 2021 उपरांत ह्या इंग्लंडाच्या बॅट्समनान 47 डावांनी 11 शेंकडे मारल्यात. तशेंच भारता आडचो ताचो हो णववो शेंकडो.

इंग्लंडाक व्हड मोख मेळ्ळ्या अशें दिशिल्लें. पूण, भारताच्या बॉलरांचें इंग्लंडाच्या बॅट्समनां मुखार कांयच शाणपण चलूंक ना. एलेक्स लीस आनी जॅक क्रॉली हे जोडयेन पयले विकेटी खातीर 107 धांवड्यांची भागिदारी केली. पूण, उपरांत दोन धांवड्यां भितर तीन बॅट्समन तंबूंत गेल्ल्यान भारतान मॅचींत पुनरागमन केलें अशें दिशिल्लें. पूण, रुट आनी बॅयरस्टो हांणी मॅच घुंवडायली.

इंग्लंडाची नवी रणनिती थारता फायदेशीर

न्युझिलॅण्डाचो आदलो बॅट्समन ब्रॅण्डन मॅकुलम इंग्लंडाचो नवो प्रशिक्षक जायत पसून इंग्लंड आक्रमक बॅटींग करपाक लागला. टॅस्टीच्या चवथ्या डावांत कितलीय व्हडली मोख मेळू, ती मेळोवपाचो आमचो पंगड करतलो अशें मॅकुलमान म्हणलां.

हेच रणनितीन न्युझिलॅण्डा आडची माळ इंग्लंडान 3-0 फरकान जिखली. तिनूय टॅस्टींत इंग्लंडाक जैता खातीर चवथ्या डावांत 275 धांवड्यां परस चड धांवड्यांची मोख मेळिल्ली. बर्मिंघमांत लेगीत इंग्लंडान टॉस जिखून धांवड्यांचो फाटलाव करपाची संद मेळ्ळी.

भारताचे सुपरस्टार बॅट्समन फ्लॉप

बर्मिंघमाची खेळपट्टी बॅटिंगेक उत्कृश्ठ आशिल्ली. तरी आसतना भारताचे चार बॅट्समन दोनूय डावांनी अपेशी थारले. शुभमन गिलान 17 आनी 4 धांवड्यो केल्यो. हनुमा विहारीन फक्त 20 आनी 11 धांवड्यांचें योगदान दिलें. विराट कोहलीचो फ्लॉप फॉर्म चालूच आसा. तो 11 आनी 20 धांवड्यो करून बाद जालो. जाल्यार श्रेयस अय्यरान 15 आनी 19 धांवड्यो केल्यो.