अन्ना खातीर प्रदक्षिणा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पोटा खातीर मनशांक मेहनत करची पडटा. प्राणीय हाका आडवाद नात. ह्या माजराक पळयात, कुल्येरभर दूद पियेतकच तें हे चलयेक प्रदक्षिणा घालता, मागीरुच ताका परत दूद मेळटा. ..! तेंय बेजार जायनासतना गोल भोंवत आसा…. ! व्हायरल जाल्लो हो व्हिडियो.