सरकाराच्यो 121 सेवा ऑनलायन: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उदकाच्या बिलां खातीर ‘भारत बील पेमेंट’ सुविधा

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : सरकाराच्यो आतां मेरेन 121 सेवा ऑनलायन चलतात. ऑनलायन सेवांचो 15 लाख लोकांनी लाव घेतला. लोकांचे जिणेंत सुदारणा जावपा खातीर चडांत चड सेवा ऑनलायन करपाचे यत्न आसात, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
उदकाचें बील फारीक करपाक टीजेएसबी सहकारी बँकेच्या भारत बील पेमेंट सेवेचो शुभारंभ जालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल कार्यालयांत जाल्ले कार्यावळीक भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हाजीर आशिल्ले. ते भायर प्रधान मुखेल अभियंते उत्तम पार्सेकार, मुखेल सचीव पुनीतकुमार गोयल, बँकेचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी सुनिल साठे, मुखेल सरवेवस्थापक सुब्बलक्ष्मी शिराली हाजीर आशिल्ली.
टीजेएसबी बँकेने तीन वर्सां पयलीं विजेचे बिल फारीक करपाची सुविधा दिल्ली. आतां उदकाचें बील भरपा सयत हेर डिजीटल सेवा लेगीत बँक दितली.
सगल्यांक म्हयन्याच्या म्हयन्याक उदकाचीं बिलां येतली. ‘भारत बिल पेमेंट’ सेवेक लागून उदकाची बिलां वेळांत फारीक करपाक मेळटली, अशें निलेश काब्राल हांणी सांगलें.
टीजेएसबीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी सुनिल साठे हांचे ह्या वेळार उलोवप जाले. बिलाचेर क्यूआर कोड छापलो, जाल्यार पयशे ऑनलायन फारीक करप सोंपें जातलें, अशें तांणी सांगलें.
बँकेची सरवेवस्थापक सुब्बलक्ष्मी शिराली हांणी येवकाराचे उलोवप केले. मुखेल अभियंते संतोष म्हापणे हांणी उपकार मानले.

फुकट उदक येवजण इमारतींतल्या फ्लॅटांक लागू जातली
उदकाच्या बिला खातीर ‘भारत बिल पेमेंट’ पद्दत सुरू जाता. बील फारीक करपाक लोकांक आतां रांकांनी उबे रावचे पडचे ना. म्हयन्याक 16 हजार लिटर फुकट उदक दिवपाची येवजण सुरू आसा. आतां मेरेन 1 लाख 30 हजार लोकांक हे येवजणेचो लाव मेळ्ळा. आतां ही येवजण इमारतींतल्या फ्लॅटांक लेगीत लागू जातली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.