रगतदान ही खरी समाज सेवाः खवंटे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पर्वरीः रगतदान करून दुयेंतीचो जीव वाटावप ही खरी समाज सेवा. ते खातीर लोकांनी चड करून तरणाट्यांनी रगतदान करपाक फाटीं रावपाक जायना अशें पर्यटन मंत्री आनी पर्वरी मतदारसंघाचो आमदार रोहन खवंटे हांणी सांगलें. पर्वरी व्हिजनरीस आनी सुकूर पंचायत मंडळान आयोजीत केल्ल्या रगतदान शिबिरांचे उक्तावण कार्यावळींत ते उलयताले.
रगतदाना विशीं लोकां मदीं जायते गैरसमज आसात. रगतदान शिबिरां घडोवन हाडून ते पयस करून लोकांक  रगतदान करपाक तयार करपाक जाय. ज्या लोकांक वेळ नाशिल्ल्यान रगतदान करपाक जीएमसीचे ब्लॅड बँकेंत वचप शक्य जायना तांकां अश्या शिबिरांनी येवून रगतदान करपाची बरी संद मेळटा अशें खवंटे हांणी सांगलें.
पर्वरी व्हिजनरीस आनी सुकूर पंचायत मंडळान जीएमसी ब्लड बँकेच्या पालवान ही रगतदान शिबीर आयोजीत केल्लें. उक्तावण कार्यावळीक पर्वरी रोटरी क्लबाचो अध्यक्ष सागर गोवेकार, उपाध्यक्ष डॉ संध्या कदम, ब्लॅड बँकेचो डॉ पास्काल डिसोझा, आदलो पंच वांगडी शाम कामत, संजय पेडणेकार, रवळू पार्सेकार, जिल्हो पंचायत वांगडी कविता नायक हाजीर आशिल्ली.
जीएमसींतले ब्लॅड बँकेक रगताचो सदांत उणाव आसता. दुयेंतीचो जीव वाटावपा खातीर तरणाट्यांनी मुखार सरून रगतदान करपाक जाय. रगत काडल्या उपरांत तें रोखडेंच तयार जाता. भलायकेचे नदरेन रगतदान करप सामकें म्हत्वाचें आसा अशें डॉ पास्काल डिसोझान सांगलें. शाम कामत हांणे सगल्यांक येवकार दिलो. अनिल मार्दोळकारान सूत्रसंचालन केलें, मॅक्स मस्कारेन्हास हांणे उपकार मानले.