हॉंगकॉंगा आडचीय मॅच जिखतलेः छेत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घरच्या मैदानाचेर खेळत आशिल्ल्यान प्रेक्षकांचो आमकां पुर्ण तेंको मेळत आसा. तातूंत सेगीत दोन मॅची जिखिल्ल्यान आमचो आत्मविस्वास लेगीत वाडला. हाचो फायदो आमकां हॉंगकॉंग पंगडा आडचे निमाणे मॅचींत जातलो. हॉंगकॉंग पंगडाक हारोवपाचो आमकां विस्वास आसा अशें भारताच्या फुटबॉल पंगडाचो मुखेली सुनील छेत्रीन म्हणलां.

भारतान आशियायी करंड पात्रताय फेरयेंत शेनवारा अफगाणिस्तानाक 2-1 अशा फरकांनी हारयिल्लो. ते पयलीं जाल्ले मॅचींत कंबोडिया आड 2-0 फरकान जैत जोडिल्ले. आयज पात्रताय फेरयेंत भारत आपली निमाणी मॅच खेळटलो. भारताक फुडल्या वर्सा जावपी आशियायी करंड सर्ती खातीर पात्र जावपाची भारताक संद आसा.

अफगाणिस्तान आड जाल्ले मॅचींत कोलकाताच्या सॉल्ट लेक स्टेडियमाचेर 40 हजार प्रेक्षकांनी उपस्थिती लायिल्ली. आयचे मॅचींत लेगीत प्रेक्षकां कडल्यान असोच तेंको मेळटलो अशी आस्त छेत्रीन उक्तायलो.