हैदराबाद एफसी सेमी फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान हैदराबाद एफसीन इंडियन सुपर लिगेंत (आयएसएल) घरच्या मैदानाचेर खेळटना अखेरच्या मिनटाक जैत जोडलें. 86व्या मिनटाक बार्थोलोमेव ऑग्बेचेन गोल करून एटीके मोहन बगानाचो 1-0 अशी हार निश्चीत केली.

हैदराबाद एफसीन ह्या जैता सयत तीन गुणांची कमाय केली आनी वट्ट 39 गुणां सयत गुणतकट्यांतली दुसरी सुवात निश्चीत केली. ह्या निकाला सयत मुंबय सिटी उपरांत सेमी फायनलींत सुवात मेळोवपी हैदराबाद एफसी दुसरो पंगड थारलो.

हैदराबाद एफसी गुणतकट्यांतली आपली पकड घट्ट करपा खातीर मैदानाचेर देंविल्लो. घरच्या मैदानाचेर खेळटना हैदराबादान पयल्या धा मिनटां भितर बॉलाचेर चड वगत ताबो दवरीत मोहन बगानाच्या डिफॅण्डरांक घाम काडलो.

13व्या मिनटाक दिमित्री पेट्राटोसान 25 यार्डा वयल्यान ऑन टार्गेट यत्न केलो पूण, हैदराबादाचो गोलकीपर गुरमीत सिंगान तितकेच कुशळटायेन आडायलो. 16व्या मिनटाक ब्रॅण्डन हॅमिलान स यार्ड बॉक्सा भायल्यान केल्लो यत्न गुरमीतान आडायलो. हे खेपे हैदराबादचे डिफॅण्डर गोंदळिल्ले दिसले. हाचो फायदो घेत एटीके मोहन बगानान सातत्यान गोल करपाचो यत्न केलो.

मोहन बगानान हळूहळू मॅचीचेर आपलो शेक दवरपाचो यत्न केलो. लिस्टन कुलासो आनी आशिष राय हांणी लेगीत ऑन टार्गेट यत्न केले. मोहन बागानाचे खेळगडे बॉल हैदरादाच्या वाठारांतूच खेळयत आशिल्ले आनी ताका लागून तांचो आत्मविस्वास वाडिल्लो दिसलो. हैदराबाद हळूहळू मॅचीचेर पकड घेवपाचो यत्न करीत आशिल्लो आनी 39व्या मिनटाक बोर्हा हरेरान फ्री किकीचेर बरी संद निर्माण केल्ली. पूण, ताका लेगीत गोल करपाक जमलो ना. मुखेल प्रशिक्षक मॅन्युएल मार्क्युझ बेजारील्लो दिसलो. ते उपरांत हैदराबादान मॅचीचेर पकड घेतली आनी पयल्या अर्दांत तुल्यबळ टक्कर दितना गोल शुन्य बरोबरी राखली. मध्यंतरा उपरांत लेगीत हैदराबादान सातत्य राखतना 48व्या मिनटाक बॉल बगानाच्या पॅनल्टी वाठारांत व्हेल्लो. दोनूय पंगडांनी आक्रमक खेळ केलो.

मोहम्मद यासिरान 65व्या मिनटाक दिल्ल्या पासाचेर जोएल किनेझीक गोल करपाक संद आशिल्ली. पूण, मोहन बगानाचो गोलकीपर विशाल कैथान उत्कृश्ट बचाव केलो.

एटीके मोहन बगाना वतीन फाटोफाट दोन ऑन टार्गेट यत्न केले आनी हैदराबादाच्या गोलकीपरान ते तितक्याच ताकदीन आडायले. पूण, 86व्या मिनटाक बार्थोलोमेव ऑग्बेचेन गोल करून हैदराबादाक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. ते उपरांत मोहन बगाना वतीन बरोबरी करपाचो यत्न जालो. पूण, तांकां अपेस आयलें. हैदराबादान 1-0 अशें जैत जोडून 39 गुणां सयत गुणतकट्यांतली दुसरी सुवात निश्चीत केली. म्हणल्यार ताणें सेमी फायनलींतली आपली सुवात निश्चीत केली.