स्वताची वळख तिगोवपाक थळावी भास उलोवची

रंगमेळ कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना विठ्ठल आवदियेंकार. कुशीक हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांतान फर्नांडीसः सांवड्डें- कुडचड्यार मनयलो ‘रंगमेळ’ उपक्रम

भांगरभूंय । खबरां मेज

पणजीः लोक ज्या ज्या प्रदेशांत रावतात तांची स्वताची वळख आसता, ती पुसूंक फावोना. ते खातीर नवे पिळगेन चडांत चड आपल्या थळावे भाशेचो वापर करपाक जाय. आपली भास उलोवपाक उणाकपण मानूंक जायना, अशें समाज कल्याण खात्याचे निवृत्त उपसंचालक सांतान फर्नांडीस हांणी सांगलें.

शेणै गोंयबाब सेवा केंद्र, सांवड्डें कुडचडें तशेंच कला आनी संस्कृती संचालनालय हांच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या रंगमेळ उपक्रमा खाला नाट्य सादरीकरण कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत फर्नांडीस मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले.

विंग कमांडर विश्वनाथ सांवड्डेंकार सरकारी मुळावे शाळेचे उक्ते माचयेर जाल्ले  हे कार्यावळीची यजमानकी संस्थापक अध्यक्ष मेघशाम प्रभू हांणी चलयली. ह्या वेळार माचयेर ज्येश्ठ पंच दीपकराव सावंत, निलेश तारी हाजीर आशिल्ले.

गायन, नाच, नाटक, तियात्र ही समाज प्रबोधनाचीं प्रभावी माध्यमां. तांच्या योग्य वापरांत संस्थेच्या वावराची दिशा कळटा, अशें फर्नांडीस हांणी सांगलें.

संस्थेचे एक क्रियाशील वांगडी लुईस डिकॉस्टा हांचे पालक पेद्रू आनी देवदीता डिकॉस्टा हांच्या उगडासा खातीर हो दीस ओंपिल्लो. तांच्या फोटवाक फुलांचो हार घालून आनी परंपरीक दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ते उपरांत कॉमेडियन डॉमिनीक हांचो ‘सुण्याची शेपडी’ हो तियात्र सादर जालो. मेघशाम प्रभू हांणी येवकार दिलो. जोडसचीव दीपक आवरोलकार हांणी उपकार मानले.