स्तन रोगाचें प्रमाण वाडतूच आसा: नेमान तपासणी करून घेवची

स्तन रोग तपासणी शिबिराचें दिवली पेटोवन उक्तावण करतना मानेस्त. (जयेश नायक )

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. निकी हडफडकार: शिवोले स्तन रोग तपासणी शिबिराक बरो प्रतिसाद

शिवोले: बायलां मदीं स्तन रोगाचें प्रमाण वाडतूच आसा. ताका लागून सगळ्या बायलांनी नेमान तपासणी करून घेवची असो उलो डॉ. निकी हडफडकार हांणी दिलो. शिवोलेच्या श्री स्वामी समर्थ मठाच्या सभाघरांत आयोजीत स्तन रोग तपासणी शिबिराचे उक्तावण कार्यावळी वेळार ती उलयताली. 

ह्या वेळार डॉ. प्रतीक्षा सक्सेना, डॉ. श्रुती गांवकार, शिवाजी भलायकी केंद्राची स्टाफ शैला गांवस, श्री स्वामी समर्थ मठाचे संस्थापक निलेश वेर्णेकार, समर्थन संघटणेचे वांगडी प्रेमानंद आरोलकार, यदिवीर सीमेपुरुषकार, दीपक आगरवाडेकार, नितीन आगरवाडेकार, मारना पंचायत पंच वांगडी अमित मोरजकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 

 स्तन रोगाचीं खूबशीं लक्षणां आसतात. हे खातीर बायलांनी स्वाताची तपासणी करची. शक्य आसल्यार शिबिरांनी वांटो घेवन थंयसरूय तपासणी करूं येता. अशे तरेच्या शिबिरांचें सेमान आयोजन जाता. ह्या शिबिरांचो लाव घेवचो, अशें डॉ. निकी हडफडकार हांणी फुडें सांगलें. 

हे कार्यावळीचें सुत्रसंचालन संतोष गोवेकार हांणी केलें.