स्टीफन्स कोंकणी केंद्राचे पुरस्कार जाहीर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विशाल सिनाय खांडेपारकार हांच्या जड काश्यांव कथां झेल्याक पुरस्कार

पणजी: आल्त पर्वरेचें थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्राचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 3 फेब्रुवारीक सांजवेळा 5 वरांचेर हो 33 वो वर्सुकी पुरस्कार सुवाळो जातलो. 

ह्या वेळार साहित्यीक प्रियदर्शनी तडकोडकार मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आसतली. 

मिनीनो मारियो आरावजो हाका दोतोर जॅक सिकेर पुरस्कार, जाल्यार फिलोमेना सांफ्रान्सिस्को हाका वालेरियो कार्व्हालो पुरस्कार फावो जाला. तशेंच मारिया आफोंस पुरस्कार ब्रदर जॉन माल्विनो आफोंस, फादर कास्मिरो डिमेलो पुरस्कार मिगेंल आर्काजो ब्रागांझा हाका, तशेंच फ्लोरियानो वाझ पुरस्कार विशाल शेणवी खांडेपारकार हांच्या जड कांयशांव पुस्तकाक फावो जालो. पाद्री आंतोनियो परेरा पुरस्कार प्रि. जुझे डायस हाका भेटयतले.

हे कार्यावळींत टीएसकेके सोद- 25 ही संशोधन पत्रिका उजवाडायतले. फादर प्रताप नायक हांणी ताचें संपादन केलां. पुस्तकाचें पुराय काम स्वरा पेडणेंकार हाणें केलां. 

विशाल सिनाय खांडेपारकार हांकां पुरस्कार

कोंकणी लेखक आनी साहित्यीक विशाल सिनाय खांडेपारकार हांच्या जड काश्यांव कथां झेल्याक अंदूंचो 2022 प्रतिश्टेचो हुतात्मो फ्लोरियानो वाझ कोंकणी साहित्यीक पुरस्कार फाव जाला. हो पुरस्कार रोमी कोंकणी पुस्तकाक भेटयतात.

आतां मेरेन कोंकणी खातीर केल्ल्या लेखक विशाल खांडेपारकार हांच्या वावराची आमी तोखणाय करतात. तशेंच फुडारांत तुमी अशेच कोंकणी भास आनी संस्कृती खातीर वावुरचें म्हण तुमचे कडल्यान आस्त बाळगितात अशें केंद्राचे संचालक जुजे सिल्वेरा हांणी उजवाडायल्या पत्रकांत म्हणलां.

आतां मेरेन लेखक विशाल खांडेपारकार हांणी कथां, सिमीक्षा, कवितां, बाल साहित्यीक मळार योगदान दिलां. हालींच तांचो अभिसार, सार, हांणी देश घडयलो, पेद्रू कुर्रैय आफोन्स अशीं पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत. विशाल खांडेपारकार भांगरभूंय, गुलाब, गोंयचो परमळ, गोंयचो आवाज मासिकां आनी नेमाळ्यांनी विवीध लेख बरयतात. 

ह्या पुरस्काराक लागून तांची गोंयभरच्यान तोखणाय जाता.