सौराष्ट्र परत रणजी चॅम्पियन फायनलींत बंगलाक 9 विकेटींनी हारयलें 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
कोलकाताः जयदेव उनाडकटच्या फुडारपणा खाला सौराष्ट्रांत फायनलींत पश्चीम बंगालाक 9 विकेटीन हारोवन 2022-23 सिझनांतले रणजी क्रिकेट सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें. तांणी मनोज तिवारीच्या बंगाल सामके किंकोत करून  वडयलें.
सौराष्ट्राचो कॅप्टन जयदेव उनाडकटान टॉस जिखून बॉलींग करपाचो निर्णय घेतलो. बंगालाचो पयलोडाव 54.2 ओव्हरींत 174 धांवड्यांत सोपलो. उनाडकटाचो बॉलींग करपाचो निर्णय सारको आशिल्लो हें हाका लागून सिद्ध जालें. बंगाला वतीन शाहबाज अहमदान 69 आनी अभिषेक पेरिलान 50 धांवड्यो केल्यो. सौराष्ट्रा वतीन जयदेव उनाडकटान आनी चेतन साकारियान दरेकी 3 विकेटी घेतल्यो. चिराज जानी आनी डी जडेजा हाकां दरेकी दोन विकेटी मेळ्ळ्यो.
सौराष्ट्रात आपल्या पयल्या डावांत 404 धांवड्यो केल्यो. तांच्या चार बॅट्समनांनी अर्द शेकडे केले. वासवडान 81, चिराज जानीन 60, शेल्डन जॅक्सनान 59 आनी हार्दिक देसायान 50 धांवड्यो केल्यो. बंगालाच्या मुकेश कुमारान 4 आनी आकाश दीप आनी इशान पोरेलान देरकी 3 विकेटी घेतल्यो.
बंगालान आपल्या दुसऱ्या डावांत ताकां पयलीं 230 धांवड्याची सौराष्ट्राची पयल्या डावांतली आघाडी भरून काडची पडली. आनी तांचो डाव 241 धांवड्यांत सोपलो. ताका लागून सौराष्ट्रा सामकार जैता खातीर फकत 12 धांवड्यो करपाचें लक्ष्य आशिल्लें. जयदेव उनाडकटान दुसऱ्या डावांत बंगालाच्या 6 गड्यांक
आवट केलें.
रणजी करंड क्रिकेट इतिहासांतले सौराष्ट्राचें हे दुसरें वस्तादपण आसा. उनाडकटाच्या फुडारपणा खाला सौराष्ट्रान 2019-20च्या सिझनांत पयले फावट वस्तादपण मेळयल्लें. फाटल्या 11 सिझना विशीं सांगपाचें जाल्यार सौराष्ट्रा पांच फावट फायनल खेळ्ळा. तातूंतल्यो दोन फायनली तांणी जिखल्यात आनी तीन फायनलींत हार घेतल्या.