सौराष्ट्र पंगड सेमी फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रणजी करंड सर्तीचे क्वॉर्टरफायनलींत सौराष्ट्रान पंजाबाक 71 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या जैता सयत सौराष्ट्रान सेमी फायनलींतली आपली सुवात निश्चीत केली. पंजाबाक जैता खातीर 252 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. पूण, ताचो डाव 180चेर सोंपलो.

सौराष्ट्र दुसरे सेमी फायनलींत कर्नाटका आड खेळटलो. मॅच 8 फेब्रुवारी सावन बंगळुरूंत सुरू जातली. जाल्यार पयली सेमी फायनल इंदौरांत बंगाल आनी मध्य प्रदेश ह्या पंगडां मदीं जातली. मध्य प्रदेश सध्याचो वस्ताद आसा.सेगीत दुसरे खेपे फायनलींत पावपाक जाय जाल्यार ताका आपल्या घरच्या मैदानाचेर बंगालाक हारोवचो पडटलो.

मजगतीं, सौराष्ट्रान टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेतिल्लो. ताणें पयल्या डावांत 303 धांवड्यो केल्यो. पार्थ भुतान नाबाद 111 आनी स्नेल पटेलान 70 धांवड्यो केल्ल्यो. पंजाबा वतीन मयंक मार्कंडेन चार आनी बलतेज सिंगान तीन विकेटी घेतल्यो. ते उपरांत पंजाबान पयल्या डावांत 431 धांवड्यो केल्यो. नमन धीरान 131, प्रभसिमरन सिंगान 126 आनी मुखेली मनदीप सिंगान 91 धांवड्यो केल्यो.

सौराष्ट्रा वतीन धर्मेद्र सिंग जडेजान पांच आनी पार्थ भुतान तीन विकेटी घेतिल्ल्यो. पंजाबाक पयल्या डावांत 128 धांवड्यांची आघाडी मेळिल्ली.

दुसऱ्या डावांत सौराष्ट्राच्या बॅट्समनांनी उत्कृश्ट प्रदर्शन केलें. तांणी आपले बॅटिंगेंत सुदारणां करतना 379 धांवड्यो केल्यो. प्रेरक मांकडान 88, चिराग जानीन 77, अर्पित वासवाडान 77 आनी पार्थ भुतान 51 धांवड्यांचें योगदान दिलें. अशे तरेन सौराष्ट्रान पंजाबाक 252 धांवड्यांची मोख दवरली. पयल्या डावांतली बॅटींग पळयली जाल्यार पंजाबा खातीर ही मोख सोंप दिसताली. पूण, दुसऱ्या डावांत पंजाबाच्या एकाय बॅट्समनाक व्हड खेळी करपाक जमली ना. चडश्या बॅट्समनांनी बरे सुरवाती उपरांत आपली विकेट वगडायली. मुखेली मनदीप सिंगान 45, पुखराज मानान 42, अमनोलप्रीत सिंगान 26, प्रभसिमरन सिंगान 22 धांवड्यो केल्यो.

सौराष्ट्रान दुसऱ्या डावांत बॅटिंगे उपरांत बॉलिंगेंत लेगीत सुदारणां केली. ताच्या पार्थ भुतान पांच, धर्मेंद्र सिंग जडेजान तीन आनी युवराज सिंग डोडियान दोन विकेटी घेतल्यो.