सोऱ्याचे घुंवळेंत स्वताचे चलयेचेर अत्याचार  करपी बापायक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः दिवचल तालुक्यांतल्या एका गांवांत बापूय- चली ह्या नात्याक खत लावपी प्रकार घडलो. सोऱ्याचे घुंवळेंत आपलेच सान चलयेचेर बापायन लिंगीक अत्याचार केलो. दिवचल पुलिसांनी ताका अटक केल्या.
हो दादलो सदांचो सोरो पियेवन आपले बायलेचेर लिगींक अत्याचार करतालो. ताका बेजारून तागेली घरकान्न घर सोडून सोयऱ्यांगेर गेल्ली. शाळा आनी परिक्षा आशिल्ल्यान चली घराच आशिल्ली. फाटल्या बुधवारा रातयां बापूय सोरो पियेवन टायट जावंन घरा आयलो आनी स्वचाचे चलयेचेर ताणे लिंगीक अत्याचार केले.
हे चलयेन दुसऱ्या दिसा सकाळी शाळेंत आपले शिक्षिकेक सगलो प्रकार सांगलो. तिणे उपरांत चलयेचे आवयक आपोवन घोवा आड दिवचल पुलीस स्टेशनांत कागाळ करपाक सांगलें. बिरेस्तारा राती पुलिसांनी बापायक अटक केली. निरीक्षक सूरज गांवस हाच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस तपास करतात.