सेंट झेवियरांतल्या तणावाची उंचेल्या शिक्षण संचालनालया वरवीं चवकशी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः जिल्होधिकाऱ्यांनी मागला मामलेदारां कडेन अहवाल

पणजी : विद्यार्थी मंडळाचे स्थापणुके खातीर अखील भारतीय विद्यार्थी परिशदेन सेंट झेवियर म्हाविद्यालयांत केल्ल्या निदर्शनाची उंचेल्या शिक्षण संचालनालया वरवीं चवकशी जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. सेंट झेवियर म्हाविद्यालयांत जाल्लो प्रकार उंचेले शिक्षण संचालनालय हाताळटा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

इतले मजगतीं, उत्तर गोंय जिल्होधिकाऱ्यान बार्देस मामलेदारां कडेन सविस्तर अहवाल मागला. मामलेदारां कडेन आपणें सविस्तर अहवाल मागला अशें जिल्होधिकारी मामू हागे हांणी सांगलें. सेंट झेवियर म्हाविद्यालयांत शेनवारा जाल्ल्या तणावाची चर्चा पुराय शिक्षण वाठारांत सुरू आसा. अखील भारतीय विद्यार्थी परिशद आनी नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडिया हांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप आतां सुरू जाल्यात. हाका लागून हें प्रकरण निवळपाची लक्षणां दिसनात.

सेंट झेवियर म्हाविद्यालयांत जाल्ल्या तणावाक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जापसालदार आसात असो आरोप एनएसयुआय गोंय फांट्याचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी हांणी केला. सेंट झेवियर म्हाविद्यालयाच्यो प्राचार्य तशेंच वेवस्थापन हुकुमशाय पद्दतीन वागतात असो आरोप अखील भारतीय विद्यार्थी परिशदेन केला. अभाविपचे सरचिटणीस साहील महाजन हांणी सोमारा हो आरोप केलो. हाका लागून तणावा उपरांत आतां आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात.

सेंट झेवियर म्हाविद्यालयांत वेंचणुके उपरांत लेगीत विद्यार्थी मंडळाची स्थापणूक जावंक ना. विद्यार्थी मंडळाची स्थापणूक जावची हे मागणे खातीर अखील भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या कार्यकर्त्यांनी शेनवारा म्हाविद्यालयांत प्रवेश केलो. वर्ग बंद केले आनी घोशणा दिल्यो. वर्ग बंद करपाचे कृतीक प्राचार्य तशेंच प्राध्यापकांनी हरकत घेतली. हाका लागून म्हाविद्यालयांत तणाव निर्माण जालो. पुलिसां सयत मामलेदार झेवियर म्हाविद्यालयांत दाखल जाले. तणाव पयस जाल्लो आसलो तरी आतां अभाविप आनी एनएसयुआय हांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात.

मामलेदारां कडेन मागला अहवाल

उत्तर गोंय जिल्होधिकारी मामू हागे हांणी बार्देस मामलेदारां कडेन अहवाल मागला. प्राचार्यांनी अखील भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या विद्यार्थ्यांक भेट न्हयकारली. हाका लागून तणाव निर्माण जालो असो दावो आसा. अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी जबरदस्तीन वर्ग बंद केले. प्रयोगशाळेंत येवन प्रात्यक्षीक वर्ग बंद केले असो म्हाविद्यालय वेवस्थापनाचो दावो आसा. मामलेदारा कडल्यान अहवाल येतकूच बऱ्योच गजाली स्पश्ट जातल्यो.

अखील भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या आंदोलनांत म्हाविद्यालयाचे कांय विद्यार्थी आशिल्ले. ह्या विद्यार्थ्यांचेर म्हाविद्यालय वेवस्थापना कडल्यान कारवाय जावप शक्य आसा. उंचेले शिक्षण संचालनालय सेंट झेवियरांतल्या प्रकरणाची चवकशी करता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

विद्यार्थी मंडळाच्या स्थापणुकेची मागणी

इतले मजगतीं, अखील भारतीय विद्यार्थी परिशदेन सोमारा पत्रकार परिशद घेवन विद्यार्थी मंडळ स्थापन करपाची मागणी केली. वेंचणूक निकालाक 75 दीस पुराय जाल्यात. प्राचार्य हुकुमशाह सारखे वागतात असो आरोप अखील भारतीय विद्यार्थी परिशदेन केलाे.