साखळे सभा घेवपाची परवनागी रद्द करपा फाटल्यान मुक्यमंत्र्यांचो  कसलोच हात ना भाजपा नगरसेवक आनी वेपारी संघटनेचें स्पश्टिकरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः सेव्ह गोंय, सेव्ह म्हादय वतीन 16 जानेवारीक सभा घेवपाक दिल्ली परवानगी रद्द करपा फाटल्यान साखळेचो आमदार आनी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचो कसलोच हात ना. साखळेच्या सप्तकी बाजाराच्या दिसा ही सभा घेतल्यार येरादारी तशेंच हेर गजालींचेर परिणाम जावपाची शक्यता मतींत घेवंन साखळी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान दिल्ली परवानगी फाटीं घेतली अशें स्पश्टिकरण भाजप नगरेसवक तशेंच साखळी वेपारी संघटनेन शुक्राराक दिवचले एक पत्रकार परिशद घेवन दिलें.
सभा घेवपाक आमचो केन्नाच विरोध ना, म्हादय खातीरच्या लड्याक आमचो पुराय तेंको आसा. जनमत कौल कार्यावळी खातीर साखळी पालिका मंडळा कडेन परवानगी मागिल्ली. प्रत्यक्षांत ही सभा म्हादय आंदोलना खातीर अशी जायरात केल्ल्यान सप्तकी बाजाराच्या दिसा ती जाल्यार सगल्या वेव्हारांचेर परिणाम जातलो म्हणून परवानगी न्हंयकारली अशें आनंद काणेकार हांणे पत्रकार परिशदेंत सांगलें. ह्या वेळार भाजपा समर्थक नगरसेवक शुभदा सावयकार, रश्मी देसाय, ब्राह्म देसाय, दयानंद बोर्येकार, साखळी वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष सत्यवान काणेकार, यशवंत माडकार हाजीर आशिल्ले.
आमची म्हादय आमकां जाय. मुख्यमंत्री डॉ सावंत हे फाटल्या जायत्या वर्सां खातीर म्हादय खातीर सुरू केल्ल्या आंदोलनांत सक्रिय आसात. सभेक दिल्ली परवानगी कित्याक न्हयकारली हाचें कारण समजून घेनास्तना विरोधकांनी  तांचें खापर सरकाराच्या तकलेर फोडपाचो यत्न केल्ल्यान आमकां हे स्पश्टिकरण करचें पडटा अशें सत्यवान काणेकार हांणे सांगलें.
नगराध्यक्ष राजेश सावळ हे स्वता निर्णय घेतात आनी नांव मात पालिका मंडळाचे घेतात. विरोधक म्हादयचें राजकारण करून मुख्यमंत्र्यांक दोश दितात ताचो आमी निशेध करतात अशें भाजप नगरसेवकांनी सांगलें. म्हादय खातीर साखळेचे वेपारी दुकांना बंद दवोरून तेंको दिवपाक तयार आसात. मात सप्तकी बाजाराच्या दिसा सभा घेवप सारकें नाशिल्ल्यान वेपारी संघटनेन केल्ले विनवणी प्रमाण सभेक परवानगी न्हयकारपाचो निर्णय मुख्याधिकाऱ्याक घेवचो पडलोआनी हातूंत कसलेंच राजकारण ना अशें काणेकार हांणे सांगलें.