सांत इनेज फोंडकुलांत लवंडलो ट्रक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चार कामगार जखमी, एकल्याची भलायकी गंभीर

स्मार्ट सिटीच्या कामांचेर लोकांची निरशेणी

पणजी: सांत इनेज-पणजी हांगा ‘स्मार्ट सिटी’ खाला सुरू आशिल्ल्या कामां खातीर खणिल्ल्या फोंडकुलांत चिरे व्हरपी ट्रक लवंडिल्ल्यान जाल्ल्या अपघातांत चार कामगार जखमी जाले. तातूंतल्या एकल्याची भलायकी गंभीर आसा. जखमी कामगारांचेर गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत (गोमॅकॉ) उपचार सुरू आसात.

सोमारा दनपारच्या सुमाराक चिऱ्यांनी भरिल्लो जीए 04 टी 3834 क्रमांकाचो ट्रक सांत इनेज वाठारांतल्या मार्गा वयल्यान वतालो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला जे सुवातेर कामा खातीर फोंडकूल खणिल्लें ताचे कुशी कसावन वतना ट्रकाचें फाटलें रोद फोंडकुलांत गेलें. ताका लागून पुराय ट्रक त्या फोंडकुलांत लवंडलो. त्याच वेळार थंय कांय कामगार काम करताले. तातूंत अनिरुद्ध शुक्ला, नितीन यादव, विक्रम यादव, बलू यादव हे चार कामगार ट्रका पोंदा आयिल्ल्यान जखमी जाले. जखमी अवस्थेत तांकां गोमॅकाँत दाखल केल्यात. हातूंतल्या एकल्याची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याचें पुलिसांनी सांगलें.

अपघाताची खबर उजो पालोवपी दळाक आनी पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत ते रोखडेच घडणूक थळार दाखल जाले. उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ह्या कामगारांक भायर काडून अ‍ॅम्बुलन्सीन उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत धाडले आनी क्रेनीच्या सहाय्यान ट्रक फोंडकुलांतल्यान भायर काडलो. अपघाताची म्हायती मेळटकूच महापौर रोहीत मोंसेरात हांचे सयत कांय नगरसेवकांनी घडणूक थळाक भेट दिवन पळोवणी केली.

स्मार्ट सिटीच्या कामां विशीं लोकांची तिडक

– स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला पणजी शारांत खूबशे कडेन फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन कामां सुरू केल्यांत. ह्या कामां खातीर चडशे कडेन रस्ते फोडल्यात आनी खोल अशीं फोंडकुलांय खणल्यांत.

– येरादारीचें कसलेंच नियोजन करिनासतना भर रस्त्यांत फोंणकुलां खणटात. ताका लागून दिसा उजवाडा तशेंच रातची लेगीत पणजेंतल्या विवीध मार्गांचेर येरादारीची कोंयडी जाता.

– खूबशे कडेन फोंडकुलांनी पडून दुचाकी चालकांक ल्हान व्हड अपघातूय घडत आसात.

– खूबशे कडेनचीं कामां कांसवा गतीन सुरू आसात. ताका लागून लोकांच्यो समस्या वाडिल्ल्यो आसतना पणजेंतली म्हानगरपालिका हाचे कडेन आडनदर करीत आसा. ताका लागून पणजेकारां मदीं निरशेणी आनी तिडकीचें ल्हार पातळ्ळां.